Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WER


Zasady dobrych praktyk pomiarowych na zajęciach projektowych z udziałem studentów WCh

Studenci Wydziału Chemicznego uczestniczyli w cyklu zajęć projektowych „Dobre praktyki pomiarowe”, które odbywały się w laboratoriach Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz.
Studenci zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wyposażenia pomiarowego do pomiarów, definiowania menzurandu oraz modelu matematycznego pomiaru, pojęć związanych z procesem pomiarowym (tolerancja, błąd, niepewność, maksymalny błąd dopuszczalny). Omówiono zagadnienia w zakresie metodyki prowadzenia pomiarów różnych wielkości (elektrycznych, nieelektrycznych fizykochemicznych), opracowania wyniku pomiaru w przypadku pełnej powtarzalności i braku powtarzalności wskazań przyrządów oraz w przypadku, gdy do dyspozycji jest wzorzec mierzonej wielkości fizycznej.

Omawiane zagadnienia zostały wykorzystane w zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej. Projekty dotyczyły metodyki opracowania wyniku pomiaru w przypadku braku powtarzalności wskazań (pomiar wartości skutecznej napięcia sieciowego, konduktywności cieczy, grubości warstwy lakieru), podczas pełnej powtarzalności wskazań z możliwością wykorzystania wzorca (pomiar rezystancji), podczas braku powtarzalności wskazań z możliwością wykorzystania wzorca (pomiar masy) oraz gdy układ pomiarowy składa się z kilku elementów i dodatkowo występuje losowy rozrzut wskazań (pomiar temperatury). Studenci sprawdzali warunki spełnienia bądź niespełnienia wymagań formalnych dokładności pomiaru, podejmowali decyzje o przekroczeniu bądź nieprzekroczeniu wartości dopuszczalnych dla zdefiniowanego menzurandu, dobierali aparaturę pomiarową pod kątem jej dokładności i metody pomiarowe do ściśle określonych celów.

Studenci przekonali się, że postępowanie zgodnie z zasadami dobrych praktyk pomiarowych to absolutny fundament rzetelnych pomiarów, gwarantujący jakość wyników własnych eksperymentów.

Joanna Wojturska - 2017-06-17

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój