Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WER


Analiza właściwości materiałów proszkowych - zajęcia projektowe

Studenci kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa uczestniczyli w cyklu zajęć projektowych dotyczacych analizy właściwości fizykochemicznych materiałów proszkowych oraz metod kontroli ich jakości. Znaczna różnorodność procesów, jakim poddawane są materiały proszkowe zarówno podczas transportu, magazynowania, jak i obróbki, wymaga wykorzystania urządzeń dostosowanych do materiałów o różnorodnych właściwościach. Konieczna jest znajomość właściwości materiałów proszkowych oraz czynników fizycznych mających wpływ na ich zachowanie. Szczególne znaczenie powyższe właściwości mają w przemyśle farmaceutycznym. W produkcji leków umiejętność przewidywania zachowania materiałów w różnych warunkach oraz projektowania urządzeń technologicznych, decyduje o zdrowiu i życiu ludzi. Materiały proszkowe mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, czy rolnictwie. Studenci zostali zapoznani m.in. z różnymi metodami oceny właściwości materiałów proszkowych, w tym właściwości mechanicznych w warunkach statycznych, które są istotne podczas magazynowania materiałów proszkowych, z metodami oceny parametrów płynięcia, rozkładu wielkości ziaren złoża materiału sypkiego czy metodami określania składu granulometrycznego. Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników praktycznej i innowacyjnej wiedzy specjalistycznej z zakresu analizy materiałów proszkowych, w tym poznanie technik i narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie, pracę w grupie projektowej przygotowującej uczestników do oceny przydatności poznanych metod analizy w konkretnych zastosowaniach.

Joanna Wojturska - 2017-06-26

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój