Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WER


Zajęcia praktyczne z zakresu oceny i zarzadzania ryzykiem podczas prac laboratoryjnych

Studenci Wydziału Chemicznego uczestniczyli w cyklu zajęć projektowych „Bezpieczna praca w laboratorium - ocena i zarządzanie ryzykiem”, które odbywały się w laboratorium Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemicznym PRz.
Na pierwszym spotkaniu studenci zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi metod i procedur dotyczących oceny i zarządzaniem ryzykiem w laboratorium chemicznym. Omówiono zagadnienia związane ze środkami ochrony indywidualnej, postępowaniem z odpadami, źródłami informacji o właściwościach substancji niebezpiecznych, sposobach ochrony przed zagrożeniami oraz bezpieczną pracą z gazami palnymi i inertnymi. Drugie spotkanie dotyczyło sposobów i metod unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych. W trakcie zajęć studenci wykonali szereg ćwiczeń związanych z zastosowaniem reakcji chemicznych do dezaktywacji substancji niebezpiecznych oraz dekontaminacji sorpcyjnej w unieszkodliwianiu substancji toksycznych. Trzecie spotkanie było poświęcone problematyce bezpiecznej pracy z substancjami palnymi. Zapoznano się z pojęciami temperatura zapłonu i samozapłonu, granica wybuchowości, piroforyczność, łatwopalność i łatwopalność w kontakcie z wodą oraz wykonano szereg eksperymentów związanych z reakcjami chemicznymi inicjującymi zapłon.
Studenci utwierdzili się w przekonaniu, że podstawą bezpiecznej pracy w laboratorium jest posiadanie rzetelnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu właściwości substancji chemicznych, procedur oceny ryzyka i doboru środków ochrony osobistej.

Joanna Wojturska - 2017-07-08

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój