Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WER


Chromatografia cieczowa (IEX, HIC, AFC, SEC) w praktyce

W ramach cyklu zajęć dodatkowych studenci Wydziału Chemicznego mogli poznać zaawansowane techniki chromatografii cieczowej (IEX, HIC, AFC, SEC), w tym ich praktyczne zastosowanie do rozdzielania mieszanin białek.
Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia: analiza wpływu takich parametrów jak pH, siła jonowa, temperatura i prędkość przepływu fazy ruchomej na sprawność i wydajność procesu chromatograficznego; projektowanie i optymalizacja procesu chromatografii w skali laboratoryjnej i preparatywnej dla związków mało i wielkocząsteczkowych.
Studenci uczestniczyli aktywnie w prowadzonych doświadczeniach i zdobyli praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi aparatury służącej do oczyszczania, rozdzielania i analizy mieszanin związków mało i wielkocząsteczkowych. Zapoznali się również ze sposobami generowania, zapisu i obróbki danych eksperymentalnych uzyskanych z przeprowadzonych procesów rozdzielania badanych mieszanin.

Joanna Wojturska - 2017-07-08

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój