Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa Wydziału Matematyki i Fizyki StosowanejZajęcia w projekcie
"Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"


I. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów.

Zad. ukierunk. na podniesienie komp. głównie zawodowych, informatycznych (analitycznych, w zakresie planowania pomiarów, akwizycji i obróbki danych), jednakże obejmuje ono również podniesienie komp. w zakresie przeds i komunikacyjnych. Obejmuje stud. st. Igo stopnia IM WMiFS PRz. Zgodnie z oczekiwaniami studentów pozwoli rozwinąć komp. techniczne i komputerowe stanowiące podstawę i tło dla rozwoju innych kompetencji poprzez znajomość obsługi specjalistycznych programów wskazują na to również dokumenty dot. analiz kompetencji (Analiza kwalifikacji..). Działania zostały zaplanowane również zgodnie z oczekiwaniami pracodawców przekazywanych m.in. podczas WRG. Obejmują specjalistyczne szkol. certyfikowane i warsztaty z które dot. będą systemów informat. używanym w Służbie Zdrowia, zwłaszcza w aparaturze medycznej. Niezależnie od poziomu zaawansowania inżynierowie mogą w szybki sposób łączyć się z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi, analizować dane, udostępniać wyniki i rozpowszechniać systemy. W zakresie obrazowania planuje się przeprowadzić warsztaty w warunkach pracy na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym, są one komplementarne. W ramach realizacji szkoleń i warsztatów oraz poniższych zadań (nr 2-4) Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobietom, mężczyznom i os. niepelnospr. zostanie zagwarantowany równy dostęp do działań objętych projektem

Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012

Zakres Szkolenia:Szkolenie to jest pierwszym z serii kursów, które zapewniają wiedzę niezbędną do budowy infrastruktury opartej o system Windows Server 2012. Szkolenia te obejmują wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury opartej o system Windows Server 2012. Zakres materiału obejmuje implementację usług podstawowych, takich jak usługi sieci, usługi domenowe Active Directory (AD DS), zasad grupy, serwery plików i wydruku oraz usługi i Hyper-V

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os x 40godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10422&format=html&C=2016


Zaawansowana konfiguracja Windows Server 2012

Zakres Szkolenia:Szkolenie to jest kolejnym z serii trzech kursów, które zapewniją wiedzę niezbędną do budowy infrastruktury opartej o system Windows Server 2012. Szkolenia te obejmują wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury opartej o system Windows Server 2012. To szkolenie skupia się na zaawansowanej konfiguracji usług niezbędnych do wdrożenia, zarządzania i utrzymania infrastruktury Windows Server 2012 takich jak zarządzanie prawami dostępu w usłudze AD RMS, Active Directory Federation Services (AD FS), równoważenie obciążenia sieciowego oraz klastry pracy awaryjnej

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os x 40godz.

Grupa docelowa:Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10423&format=html&C=2016


System pomiarowy i sterowania procesami LabView

Zakres Szkolenia:Udział w certyfikowanym szkoleniu NI LabVIEW Academy pozwoli rozszerzyć wiedzę o środowisku LabView w zakresie poprawnego programowania kart pomiarowych i akwizycji danych. Zakres kursu obejmuje program zatwierdzony przez National Instrument: Core 1. Uczestnicy LabView Academy otrzymują licencje studencką na aktualną wersję środowiska. Szkolenie będzie kończyć się egzaminem pozwalającym na zdobycie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie i potwierdzającego umiejętności programistyczne w LabVIEW

Długość trwania: 2 edycje x 4 gr. x 8 osób x 30godz. 1 edycja x 2 gr.x 8 osób x 30godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10424&format=html&C=2016


Obrazowanie RTG

Zakres Szkolenia:Szkolenia będą obejmowały zasadę działania, obsługę i procedury związane z użytkowaniem aparatu RTG. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia w środowisku jego pracy. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 12 osób x 20godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10425&format=html&C=2016


Obrazowanie za pomocą Rezonansu Magnetycznego

Zakres Szkolenia:Szkolenia będą obejmowały zasadę działania, obsługę i procedury związane z użytkowaniem skanera rezonansu magnetycznego. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia w środowisku jego pracy. Szkolenia będą prowadzone przez praktyków na codzień pracujących ze sprzętem diagnostycznym. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 12 osób x 20godz. Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10426&format=html&C=2016


Obrazowanie MR z wykorzystaniem dyfuzji i perfuzji

Zakres Szkolenia:Szkolenie stanowi rozwinięcie z użytkowaniem skanera rezonansu magnetycznego na zagadnienie związane ze zjawiskami dyfuzji i przepływów. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia oraz dedykowanego oprogramowania z konsolą w środowisku jego pracy. Będą także omawiane aspekty kliniczne pracy urządzenia. Szkolenia będą prowadzone przez praktyków na codzień pracujących ze sprzętem diagnostycznym. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 12 osób x 20godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10427&format=html&C=2016


Obrazowanie MR z wykorzystaniem spektroskopii

Zakres Szkolenia:Szkolenie stanowi rozwinięcie z użytkowaniem skanera rezonansu magnetycznego na zagadnienia związane ze spektroskopią protonową (HMRS), podstawami fizycznymi, działaniem dedykowanej aplikacji SpectroView oraz optymalizacji sekwencji MR. Zostaną także omówione poszczególne zagadnienia kliniczne związane z badaniami: głowy, prostaty, piersi, wątroby i innych obszarów.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 12 osób x 20godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10428&format=html&C=2016


System rozliczeniowo księgowy COMARCH ERP XL: sprzedaż

Zakres Szkolenia:Podczas szkolenia przeprowadzonego w ramach programu POWER uczestnicy zapoznają się z możliwościami systemu COMARCH w zakresie modułu sprzedaż. W ramach zrealizowanych godzin uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych. Szczegółowo zostanie omówiona tematyka kart kontrahenta, faktur zakupu, sprzedaży, stanów magazynowych, paczek, wysyłek. Uczestnicy nabędą umiejętności swobodnego poruszania się w programie.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 osób x 30godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Matematyka

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10884&format=html&C=2016


System rozliczeniowo księgowy COMARCH ERP XL: zamówienia

Zakres Szkolenia:Podczas szkolenia przeprowadzonego w ramach programu POWER uczestnicy zapoznają się z możliwościami systemu COMARCH w zakresie modułu zamówienia. W ramach zrealizowanych godzin uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie realizacji procesu zamówień. Szczegółowo zostanie omówiona tematyka ofert, zapytań ofertowych oraz zamówień oraz ich realizacje. Uczestnicy nabędą umiejętności swobodnego poruszania się w programie

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 osób x 30godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Matematyka

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10885&format=html&C=2016


II. Zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami.

Zad. ukierunk. na podniesienie komp. głównie informatycznych, zawodowych, a także w zakresie przedsiębiorczości. Kierowane do stud. studiów Igo stopnia IM oraz Matematyka WMiFS PRz Z analiz dot. kształcenia kompetencji wynika że stud. studiów techni. wykazują braki w zakresie komp. z zakresu przedsiębiorczości W ramach zadania oprócz specjalistycznych szkoleń dot. obrazowania, które będą prowadzone z udziałem specjalistów od diagnostyki studenci zostaną zapoznani z metodami zarządzania w ochronie zdrowia, efekt. wykorzystania zasobów ludzkich, sprzętowych i finansowych. W ramach real. poszczególnych działań w zadaniu opracowane zostaną sylabusy opisujące efekty danego działania/modułu.

Obrazowanie za pomocą przyłóżkowego RTG

Zakres Szkolenia:Szkolenie będą obejmowały praktyczne zagadnienia obsługi przyłóżkowego aparatu USG prowadzone przez praktyków w warunkach działania urządzenia.

Długość trwania: 2 edycje x 3 gr. x 8 osób x 20godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10429&format=html&C=2016


Obrazowanie w USG

Zakres Szkolenia:Szkolenia będą obejmowały zasadę i podstawy fizyczne działania ultrasonografu, oraz praktyczne jego zastosowanie do badania brzucha, miednicy, tarczycy, szyi, węzłów chłonnych, tkanek miękkich kończyn, badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i żył kończyn dolnych). Zajęcia będą obejmowały zarówno teorię jak i warsztaty na których studenci będą mogli samodzielnie obsługiwać skaner USG.

Długość trwania: 2 edycje x 3 gr. x 8 osób x 20godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10430&format=html&C=2016


Zarządzanie w Ochronie Zdrowia z wykorzystaniem elementów Ekonomiki Zdrowia

Zakres Szkolenia:Szkolenie prowadzone w formie konwersatorium przez praktyków mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu służbą zdrowia będzie obejmować działanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przestrzeni, ubezpieczania, analizę i strategię rynku usług medycznych.

Długość trwania: 2 edycje x 2 gr. x 12 osób x 20godz. Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunkach Inżynieria medyczna, Matematyka

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10431&format=html&C=2016


III. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.

Zad. Ukierunk. na podniesienie kompetencji głównie informatycznych (analitycznych, w zakresie planowania pomiarów, akwizycji i obróbki danych), zawodowych, a także komunikacyjnych. Obejmuje stud. st. Igo stopnia IM WMiFS PRz Z analiz dot. kształcenia kompetencji wynika że studenci studiów technicznych wykazują braki w zakresie komp. z zakresu przedsięb. oraz tzw. kompet. „miękkich” komunik. W ramach zadania studenci będą mogli pogłębić wiedzę nabywaną podczas zajęć kursowych o praktyczne umiejętności dotyczące zastosowania czujników w pomiarach i diagnozowaniu oraz modelowania wybranych struktur anatomicznych. W ramach realizacji poszcz. działań w zad. opracowane zostaną sylabusy opisujące efekty danego działania/modułu.

Projekty modelowania struktur anatomicznych i implantów

Zakres Szkolenia: Zajęcia projektowe są dedykowane dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna, realizowanego przez Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Kursanci uczestniczący w szkoleniu nabędą doświadczenia z zakresu modelowania złożonych struktur anatomicznych. W ramach zajęć szkoleniowych studenci będą rekonstruowali i następnie projektowali geometrie złożonych struktur kostnych m.in. wchodzących w skład obszaru twarzoczaszki. Dane będą pochodziły z urządzeń służących do diagnostyki obrazowej m.in. tomografów wielorzędowych oraz stożkowych. Po obróbce komputerowej modele będą drukowane na drukarkach 3D z użyciem różnego rodzaju materiałów.

Długość trwania: 2 edycje x 4 gr. x 8 osób x 30godz. --- 1 edycja x 4 gr. x 8 osób x 30godz Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10432&format=html&C=2016


Czujniki światłowodowe wielkości fizycznych w medycynie

Zakres Szkolenia:Czujnik światłowodowy jest urządzeniem optoelektronicznym służącym do pomiaru wielkości fizycznych, które w różny sposób zaburzają przebieg światła od źródła do detektora.Zajęcia projektowe będą obejmowały poznanie właściwości różnych czujników. Program przewiduje poznanie zasady działania czujników interferometrycznych kanadyjskiej firmy FISO, zwykłych czujników natężeniowych, oraz polarymetrycznych. Projektowanie układu pomiarowego w wybranych sytuacjach monitorowania wielkości fizycznych w obszarze zagadnień medycznych pozwoli poznać szczególne zalety tych czujników.

Długość trwania: 2 edycje x 2 gr. x 8 osób x 30godz.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10433&format=html&C=2016


IV. Wizyty studyjne.

Zad. ukierunk. na podniesienie kompetencji głównie komunikacyjnych, interpersonalnych, ułatwiające proces wytyczania własnej ścieżki edukacyjnej w toku kształc. Obejmuje stud. st. Igo stopnia IM oraz M WMiFS PRz. Planowane wizyty obejmują nowoczesne placówki terapeutyczne i centra badawczo-rozowojowe, w celu m.in.: zapoznania studentów z funkcjonowanie procesu termoablacji ultradźwiękowej pod kontrolą rezonansu magnetycznego dla mięśniaków i prostaty, wizyta w centrum cyklotronowych IFJ oraz wizyty w innych ośrodkach wyposażonych w nowoczesny sprzęt terapeutyczny. W ramach zadania studenci będą mogli pogłębić wiedzę nabywaną dotychczas w toku studiów o praktyczne aspekty wykonywanego w przyszłości zawodu

Wizyty studyjne – Podkarpacie – 1 dniowa

Zakres Szkolenia:

Długość trwania: 6 edycji x 30 osób.

Grupa docelowa: Studenci ostatnich lat studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria medyczna

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10434&format=html&C=2016


Wizyty studyjne – 2 dniowa

Zakres Szkolenia:

Długość trwania: 5 edycji x 30 osób

Program zajęć: http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk=10436&format=html&C=2016


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój