Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Szkolenie certyfikowane z zakresu kwalifikacji miękkich

Miejsce:

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 

Prowadzący:

Aneta Marek

Termin: 15-17.07.2019 r. 

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905, 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948, 147850, 147691, 147714, 147717, 147492, 147493, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147693, 147697, 147699, 147708

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

1. Definicja kreatywności i twórczego myślenia. Obszary zastosowania kompetencji związanych z kreatywnością. 

2. Warunki utrudniające i sprzyjające budowaniu postawy kreatywnej oraz twórczemu myśleniu. 

3. Podstawowe zasady pracy kreatywnej.

4. Nabycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach ludzkiego umysłu, cechy twórczego myślenia według Guillforda.

5. Operacje umysłowe służące kreatywnemu myśleniu.

6. Metody i techniki twórczości przydatne do generowania rozwiązań, rozwiązywania problemów, kwestionowania własnych schematów i założeń (m.in. metoda burzy mózgów, omówienie odmian burzy mózgów, synektyka, superpozycje, kapelusze de Bono).

7. Zwiększenie gotowiści do kwestionowania własnych schematów i założeń poprzez rozgrzewki umysłowe, cwiczenia ze skojarzeniami, tworzenie łańcuchów skojarzeniowych.

8. Krytka i doskonalenie rozwiązań w procesie twórczego myślenia.

9. Warunki wzmacnające orz obniżające własną efektywność-identyfikacja nawyków wspierających sukces w realizacji zadań oraz przeszkód.

10. Analiza i kwestionariusz samooceny złodzei czasu.

11. Założenia i praktyczne ćwiczenia porządkowania i analizowania zadań według metody Getting Things Done (GTD) D. Allena-całościowy model organizacji pracy.

12. Znaczenie "oczyszczania umysłu" według D. Allena.

13. Wyznaczenie pierwszych działań w projekcie zmierzających do realizacji celu.

14. Omówienie czterech generacji zarzadzania zadaniami (S. Covery).

15. Zasada 60/40 oraz zasada Pareto w planowaniu dnia.

16. Ważne-pilne-matryca Eisenhovera w ustalaniu priorytetów.

17. Definiowanie celów, S.M.A.R.T.

 

Prowadzący:

Paweł Grzesik

Terminy: 15-17.07.2019 r. oraz 22-24.07.2019 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147693, 147697, 147699, 147708, 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905, 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948, 147850, 147691, 147714, 147717, 147849, 142131, 142137, 147582, 162526, 147896, 147613, 142194, 162527, 141882, 147646, 147647, 147658, 147664, 147686

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

1. Czym jest kreatywność - definicja kreatywności i twórczego myślenia. Przegląd kompetencji związanych z kreatywnością.

2. Warunki wzmacniania postawy kreatywnej oraz twórczego myślenia.

3. Sześć podstawowych zasad pracy kreatywnej.

4. Wiedza o możliwościach i organiczeniach ludzkiego umysłu, cechy twórczego myślenia według Guillforda.

5. Przegląd operacji umysłowych służących kreatywnemu myśleniu.

6. Metody i techniki twórczości przydatne do generowania rozwiązań, rozwiązywania problemów, kwestionowania własnych schematów i założeń (m.in. metoda burzy mózgów, omówienie odmian burzy mózgów, analogie, superpozycje, kapelusze de Bono).

7. Zwiększenie gotowości do kwestionowania własnych schematów i założeń poprzez rozgrzewki umysłowe, ćwiczenia ze skojarzeniami, tworzenie łańcuchów skojarzeniowych.

8. Krytyka i doskonalenie rozwiązań w procesie twórczego myślenia. 

9. Ja czyli KTO?-o znaczeniu wizerunku w osiąganiu sukcesu zawodowego.

10. Mapa różnych sytuacji prezentacyjnych: prezentacja pomysłu, obrona pracy magisterskiej, ezpose przed nowym zespołem, rozmowa o pracę, wystąpienie konferencyjne przed dużym audytorium

11. Ćwiczenia i gry "rozgrzewające" kompetencje prezentacyjne.

12. Praca z kamerą: krótkie wystąpienia uczestników diagnozujące aktualny styl prezentacji.

13. Informacja zwrotna od prowadzącego - wskazówki dotyczące zaobserwowanych mocnych stron i obszarów rozwojowych.

14. "Niemilknące ciało" - wprowadzenie do komunikacji pozawerbalnej.

15. Podstawowe zasady budowania skutecznej komunikacji poprzez mimikę, gesty i postawę.

16. Spójność wizualna - jak zrobić dobre wrażenie?

17. Autentyczność wypowiedzi i własny styl prezentacyjny.

18. Oddziaływanie na poziom stresu za pośrednictwem ciała.

19. Wpływ własnych przekonań na umiejętność zarządzania emocjami podczas prezentacji/ważnej rozmowy.

20. Metody radzenia sobie z emocjami podczas wystąpień.

21. Co i jak mówić, by przyciągnać uwagę i przekonać audytorium (język, kompozycja, intonacja).

22. Przegląd warunków wzmacniających oraz obiżajacych efektywność pracy - identyfikacja nawyków wspierających sukces w realizacji zadań oraz przeszkód.

23. Kwestionariusz złodziei czasu (samoocena).

24. Żródło definiowania zadań do wykonania - metoda "Pogrzebu" i 6 horyzontów czasowych.

25. Model naturalnego planowania według D. Allena.

26. Wyznaczenie pierwszych działań w projekcie zmierzających do realizacji celu.

27. Cztery generacje zarządzania zadaniami (S. Covery).

28. " Oczyszczania umysłu" według metody GTD.

29. Założenia i praktyczne ćwiczenia porządkowania i analizowania zadań według metody Getting Things Done (GTD) D. Allena - całościowy model organizacji pracy.

30. Rola przeglądu w efektywnym zarzadzaniu zadaniami.

31. Zasada 60/40 służąca do określenia ilości zaplanowanego czasu.

32. Zastosowanie zasady Pareto do realizacji zadań.

33. Wazne-pilne - matryca Eisenhowera w ustalaniu priorytetów.

34. Metoda definiowania celów SMART.

 

Prowadzący:

Magdalena Pęcak

Paweł Grzesik 

Terminy: 28.02.2020 r. 

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147693, 147697, 147699,147708, 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147892, 147905, 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948, 147850, 147691, 147714, 147717

Prowadzący:

Paweł Grzesik 

Termin: 01.09.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147849, 142131, 142137, 147582, 162526, 147896, 147613, 142194, 162527, 141882, 147646, 147647, 147658, 147664, 147686

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

1. Dyplom i co dalej?-budowanie postawy odpwoeidzialności za dalszy rozwój i uczenie.

2. Marzenia, potrzeby i warości związane z pracą i rozwojem zawodowym.

3. Wyznaczenie celów zawodowych zgodnie z metoda SMART.

4. Projektowanie ściezek dojścia do celu, wyznaczenie kamieni milowych, planowanie działań przy wykorzystaniu modelu GROW.

5. Przegląd kompetencjipotrzebnych do realizacji celów zawodowych.

6. Koło kompetencji - samoocena poziomu wybranych kompetencji.

7. Poszukiwanie i wzmacnianie posiadanych zasobów, korzystanie z dotychczasowych umiejetności w nowym kontekscie zawodowym-rozmowa doceniająca.

8. Projektowanie działań majacych na celu rozwijanie kluczowych komptetencji.

9. Sposoby radzenia sobie z przeszkodami na drodze samorozwoju.

10. Pierwszy krok - wybór rozwiązania i podejmowanie inicjatywy.

11. Plan B i typowe pułapki przy podejmowaniu decyzji.

12. Narzędzia pracy z własną motywacją.

 

Prowadzący:

Paweł Grzesik

Magdalena Pęcak

Termin: 23-24.07.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147693, 147697, 147699, 147708,  142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147892, 147905, 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948, 147850, 147691, 147714, 147717

Prowadzący:

Paweł Grzesik

Terminy: 02-03.09.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147849, 142131, 142137, 147582, 162526, 147896, 147613, 142194, 162527, 141882, 147646, 147647, 147658, 147664, 147686

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

1. Komunikacja-jak ja się komunikuję z innymi?

2. Filtry kominikacyjne po stronie nadawcy i odbiorcy.

3. Cztery płaszczyzny nadawania i odbioru komunikatu - Model komunikcji Friedemanna Schulza von Thuna.

4. Test "uszy wrazliwe"- na jakie komunikaty jestem wyczulony.

5. Techniki aktywnego słuchania - doskonalenie umiejętności zadawania pytań, parafrazy, podsumowywania.

6. Komunikat ja, jako podstawa świadomej komunikacji nastawionej na jakość relacji.

7. Model udzielania sobie informacji zwrotnej z wykorzystaniem komunikatu ja.

8. Budowanie sieci kontaktów we współczesnych realiach zawodowych - szukanie szans i zasobów.

9. Przegląd posiadanych kontaktów ze wzgledu na zróżnicowane kryteria.

10. Budowanie relacji z nowopoznanymi osobami.

11. Etykieta biznesowa podczas spotkań networkingowych- budowanie wizerunku, nawiązywanie kontaktu.

12. Grupowe rozwiązywanie problemu - doświadczenia pracy w zespole, obserwacja wkładu poszczególnych osób w osiągnięcie rezultatu, rozwijanie umiejętności komunikacji w zespole.

14. Diagnoza ról zespołowych i równowaga w pracy zespołowej.

15. Test samopostrzegania własnej roli w zespole.

16. Różnorodne formy wnoszenia wkładu w pracę zespołową, kluczowe charakterystyki związane z rolami zespołowymi.

17. Róznorodność we współczesnych firmach - szanse i wyzwania związane z różnorodnością (róznice indywidualnych preferencji, różnice kulturowe i inne).

18. Asertywność jako narzędzie wspierajace budowanie partnerskich relacji w zespole.

19. Fazy budowania zespołu i ich wpływ na jakość pracy w zespole i kształtowanie się ego efektywności.

20. Jak budować skuteczne i efektywne zespoły? Model Patricka Lencioniego.

21. Podsumowanie i zamknięcie cyklu szkoleń.

Natalia Balawender-Leś - 2019-08-27


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)