Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Szkolenie: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Miejsce:

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 

Prowadzący:

mgr inż. Paweł Obal

Termin: 17.02.2020,  sala L-233A, godz.8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć przedstawiono czym jest sterownik PLC, omówiono jego budowę i zasadę działania na przykładzie sterowników Siemens. Przedstawiono kryteria doboru sterowników PLC w ramach automatyzowania określonego procesu. Następnie przedstawiono środowisko TIA Portal służące do programowania sterowników PLC firmy Siemens. Omówiono zasady tworzenia projektów sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC oraz korzystanie z narzędzi środowiska TIA Portal. 

 

Termin: 18.02.2020,  sala L-233A, godz.8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć omówiono podstawy algebry Boole’a oraz budowania algorytmów w oparciu o funkcje logiczne. Przedstawiono strukturę i elementy języka drabinkowego LAD, oraz zasady budowania programów w środowisku TIA Portal. 

 

Prowadząca:

mgr inż. Paulina Pietruś

Termin: 18.02.2020,  sala L-31.1, godz. 8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach szkolenia przestawiono budowę kontrolera IRC5, panelu dotykowego FlexPendant. Omówiono bezpieczeństwo występujące w systemach zrobotyzowanych. Zaprezentowano możliwości poruszania się manipulatora z wykorzystaniem Panelu FlexPendant. Przestawiono z wykorzystaniem jakich metod można definiować narzędzie w systemie robota. Wykorzystano metodę 3-punktową. Zajęcia zakończyły się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy, poprzez definiowanie własnego narzędzia (metodą 3-punktową) przez każdego z uczestników szkolenia. 

 

Termin: 25.02.2020,  sala L-31.1, godz.8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach realizacji zajęć przedstawiono sposób definiowania narzędzia w systemie kontrolera z wykorzystaniem:

• metody 4-punktowej,

• metoda z elongatorem,

• metoda za pomocą pomiaru (zdefiniowanie narzędzia na podstawie modelu fizycznego).

Omówiono oraz zaprezentowano sposób definiowania układu współrzędnych obiektu w systemie kontrolera. Zajęcia zakończyły się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy, poprzez definiowanie własnego narzędzia (metodą 4-punktową) oraz definiowania układu współrzędnych obiektu przez każdego z uczestników szkolenia. 

 

Termin: 02.03.2020,  sala L-31.1, godz.7.00-10.00

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 04.03.2020,  sala L-31.1, godz.14.00-17.00

Uczestnicy (nr albumu): 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Omówienie podstawowych instrukcji ruchu charakterystycznych dla języka programowania RAPID. Przedstawienie składni instrukcji ruchu, danej obrabianego przedmiotu (wobjdata), danej narzędzia (tooldata). Przedstawiono sposób programowania ścieżek robota z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych narzędzi w układzie współrzędnych obiektu. Zajęcia zakończyły się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy, poprzez zaprogramowanie określonej ścieżki dla zdefiniowanego narzędzia w układzie współrzędnych narzędzia. 

 

Termin: 06.03.2020,  sala L-31.1, godz.14.30-17.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493,147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 09.03.2020,  sala L-31.1, godz.7.00-10.00

Uczestnicy (nr albumu): 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147714, 147717

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Zaprezentowano sposób wykonywania zgrubnej kalibracji poszczególnych osi robota, tzn. aktualizacji wartości liczników obrotów w odniesieniu do poszczególnych osi za pomocą panelu FlexPendant. Omówienie sygnałów We/Wy. Przedstawienie sposobu przypisywania sygnału do określonego zadania. Zajęcia zakończyły się praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy, poprzez zaprogramowanie określonej ścieżki z wykorzystaniem sygnałów sterujących. 

 

Prowadzący:

mgr inż. Wojciech Łabuński

Termin: 03.02.2020,  sala L-233A, godz.8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147699, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć przedstawiono czym jest sterownik PLC, omówiono jego budowę i zasadę działania na przykładzie sterowników Siemens. Przedstawiono kryteria doboru sterowników PLC w ramach automatyzowania określonego procesu. Następnie przedstawiono środowisko TIA Portal służące do programowania sterowników PLC firmy Siemens. Omówiono zasady tworzenia projektów sterowania z wykorzystaniem sterownika PLC oraz korzystanie z narzędzi środowiska TIA Portal. 

 

Termin: 25.02.2020,  sala L-233A, godz.8.00-14.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661, 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć rozwiązywano zadania rozwijające podstawy języka LAD oraz logiki boolowskiej. Uczestnicy kursu zapoznali się z nowymi funkcjami języka LAD. Przedstawiono zapis liczby w formacie BCD. Przykładowe zadania pozwoliły nauczyć wykorzystywać zdobytą wiedzę do obsługi wyświetlacza i zadajnika BCD.  

 

Termin: 03.03.2020,  sala L-233A, godz.16.30-19.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493,147850,147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 05.03.2020,  sala L-233A, godz.16.30-19.30

Uczestnicy (nr albumu):  147693, 147697, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć zapoznano uczestników z działaniem liczników w sterowniku PLC. Zaprezentowano funkcje pozwalające na obsługę liczników przy pomocy języka LAD. Następnie uczestnicy ćwiczyli wykorzystanie liczników w praktyce. 

 

Termin: 04.03.2020,  sala L-233A, godz.16.30-19.30

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147850, 147506, 147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 06.03.2020,  sala L-233A, godz.16.30-19.30

Uczestnicy (nr albumu):  147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147697

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

W ramach zajęć zapoznano uczestników z działaniem timerów. Zaprezentowano funkcje pozwalające na obsługę timerów oraz komparatorów przy pomocy języka LAD. Następnie uczestnicy ćwiczyli wykorzystanie zdobytej wiedzy wykonując zaproponowane zadania. 

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Marcin Szuster, prof. PRz

Termin: 10.03.2020,  sala L-233A, godz. 15.45-19.00

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 17.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Omówienie budowy fizycznej stacji i sposobu montażu modułów. Zmianai adresu IP jednostki CPU z zastosowaniem panelu frontowego. Omówienie sposobu połączenia panelu HMI ze strerownikiem w sieć. Tworzenie konfiguracji sprzętowej PLC, wgranie konfiguracji. Tworzenie nowego programu na panel HMI z zastosowaniem kreatora konfigutacji panelu. Omówienie elementów podstawowych bibliotek obiektów umieszczanych na ekranach procesowych. Tworzenie tagów PLC, tworzenie tagów HMI. Nawiązanie komunikacji PLC z HMI, dynamizowanie podstawowych obiektów na ekranach procesowych panelu HMI. Wgrywanie projektu do panelu HMI.

 

Termin: 16.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 19.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Omówienie sposobu obsługi programowej przycisków fizycznych dostępnych na frontowej części obudowy panelu HMI. Omówienie sposobu tworzenia receptur w edytorze programu oraz ich obsługi z poziomu panelu HMI z zastosowaniem kontrolki Recipe view. Omówienie rodzajów alarmów HMI. Tworzenie alarmów cyfrowych i analogowych. Obsługa alarmów z poziomu wyświetlacza panelu HMI. Ćwiczenia realizacji zagadnień omówionych od strony teoretycznej na PLC i panelu HMI.

 

Termin: 18.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 23.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Ustawianie i odczyt daty i czasu systemowego PLC. Obsługa zakładki Trace – tworzenie i konfiguracja nowych wykresów, archiwizacja przebiegów. Obsługa przerwań typu startup, przerwań cyklicznych, przerwań sprzętowych wywołanych przez moduł wejść analogowych w wyniku przekroczenia zadanego progu przez wartość analogową, przerwań wyzwalanych o zadanej porze dnia. Realizacja ćwiczeń obejmujących zastosowanie omówionych elementów programowych.

 

Termin: 24.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 30.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Zaawansowana obsługa modułów wejść analogowych PLC. Omówienie kwestii podłączenia różnych typów czujników, zamieniających mierzoną wartość na napięcie, rezystancję, na przykładzie dalmierza laserowego
i termometru rezystancyjnego/czujnika PT100. Realizacja ćwiczeń z zastosowaniem podstawowych bloków realizujących operacje na bitach, bloków liczników i zegarów, zastosowanie przerwań, programowanie panelu HMI.

 

 

Termin: 25.06.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 01.07.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Omówienie kwestii sterowania silnikiem krokowym. Realizacja sterowania ruchem silnika krokowego z zastosowaniem PLC bezpośrednio poprzez wystawianie odpowiednich stanów na wyjścia modułu DO oraz używając dedykowanego sterownika silnika krokowego. Sterowanie z pełnym krokiem i półkrokiem. Zabezpieczanie zakresu ruchu obiektu po prowadnicy z zastosowanie wyłączników krańcowych. Realizacja ćwiczeń z zastosowaniem podstawowych bloków realizujących operacje na bitach, bloków liczników i zegarów, zastosowanie przerwań, programowanie panelu HMI.

 

Termin: 07.07.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 08.07.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

 

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Realizacja komunikacji między sterownikami z rodziny S7 z zastosowaniem połączenia typu S7 connection oraz funkcji GET i PUT. Konfiguracja połączenia między stacją wyposażoną w CPU 1516-3 PN/DP oraz stacja wyposażoną w CPU 312C z modułem komunikacji 343-1 Lean. Zastosowanie funkcji GET i PUT do pobierania oraz wysyłania zawartości wybranego obszaru bloku DB. Realizacja ćwiczeń z zastosowaniem podstawowch bloków realizujących operacje na bitach, bloków liczników i zegarów, zastosowanie przerwań, programowanie panelu HMI.

 

Termin: 14.07.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 15.07.2020,  sala L-233A, godz. 15.00-18.15

 

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Zastosowanie regulatora PID zrealizowanego w formie bloku CONT_C do sterowania ruchem obiektu mechatronicznego na przykładzie układu typu kulka-belka. Konfiguracja bloku CONT_C, najistotniejsze parametry bloku. Zastosowanie wyjść impulsowych sterownika 312C do generowania sygnału PWM umożliwiającego sterowanie serwomechanizmem. Konfiguracja wyjścia , zastosowanie bloku realizujacych operacje na bitach, bloków liczników i zegarów, zastosowanie przerwań, programowanie panelu HMI.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Marcin Szuster, prof. PRz

Termin: 13.01.2021,  sala L-233A, godz. 16.00-19.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 14.01.2021,  sala L-233A, godz. 16.10-19.10

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Programowanie algorytmów sterowania działaniem układow mechatronicznych na przykładzie modeli bram przesuwnych. Uczestnicy kursu ćwiczyli nabyte umiejętności programowania PLC i paneli operatorskich na obiektach rzeczywistych, będacych modelami bram przesuwnych, wyposażonych w napęd, sygnalizatory położeń krańcowych bramy, kurtynę optoelektroniczną, sygnalizację świetlną, dźwiękową, oraz zestaw przycisków.

 

Termin: 20.01.2021,  sala L-233A, godz. 16.00-19.15

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 21.01.2021,  sala L-233A, godz. 16.00-19.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Uczestnicy kursu zostali zapoznani z budową przekształtnika częstotliwości na przykładzie układu Sinamics G120, złożonego z jednostki sterującej, jednostki mocy oraz panelu operatorskiego. Przedstawiono kwestie budowy i podłączenia silnika asynchronicznego klatkowego do sieci energetycznej. Omówiono procedurę konfiguracji przekształtnika częstotliwości w oprogramowaniu TIA Portal, sterowanie ruchem napędu z zastosowaniem panelu kontrolnego z poziomu oprogramowania oraz możliwość akwizycji i wyświetlania parametrów napędu i falownika z zastosowaniem narzędzia Traces.

 

Termin: 29.01.2021,  sala L-233A, godz. 12.00-15.00

Uczestnicy (nr albumu): 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 29.01.2021,  sala L-233A, godz. 15.15-18.15

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia: 

Sterowanie ruchem silnika indukcyjnego klatkowego z zastosowaniem przekształtnika częstotliwosci Sinamics G120. Uczestnicy kursu zostali zapoznani z kwestiami konfiguracji przekształtnika częstotliwości do pracy w sieci i komunikacji z PLC S7-1500. Omówiono bloki programowe służące do sterowania ruchem silnika z zastosowaniem przekształtnika częstotliwości, używając obiektu technologicznego lub dedykowanych bloków z biblioteki Sinamics. Uczestnicy kursu przeprowadzili konfigurację przekształtnika częstotliwości, zrealizowali akwizycję wybranych parametrów ruchu urządzenia, programowali PLC do sterowania działaniem przekształtnika.

Natalia Balawender-Leś - 2020-03-10


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)