Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

PRZEMYSŁOWA BAZA DANYCH HISTORIAN, ANALIZA DANYCH

Miejsce:

ASTOR Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 29

31-112 Kraków

 

Prowadzący:

Marcin Legutek

 

Termin: 24-25.02.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 142005, 147867, 147878, 147879, 147892, 147905, 147913, 147919, 147924, 147945, 142258, 147948

Termin: 29-30.06.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147511, 147574, 147601, 147661, 147663, 147674, 147693, 147708

Termin: 27-28.07.2020 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147850, 147506, 147564, 147585, 147684, 147691, 147697, 147699, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia (dzień 1):

Na szkoleniu została omówiona funkcjonalność Platformy Systemowe Wonderware oraz rola Wonderware Historian Server, a także dostępne sposoby analizowania danych historycznych gromadzonych w Wonderware Historian Server z uwzględnieniem pakietu Wonderware Historian Client. Następnie uczestnicy samodzielnie z wykorzystaniem podręcznika szkoleniowego przygotowali aplikację Platformy Systemowej Wonderware, która logowała dane historyczne do Wonderware Historian Server. W kolejnym kroku został uruchomiony program Wonderware Historian Client Trend, który został skonfigurowany do połączenia z Wonderware Historian Server i prezentowanych na wykresach w programie Wonderware Historian Client trend. Uczestnicy samodzielnie realizowali analizę danych historycznych z uwzględnieniem różnego sposobu rysowania wykresów zmiennych.  Dodatkowo prowadzone były testy związane z analiza danych w programie Wonderware Historian Client Trend za okres, gdy Wonderware Historian Server był wyłączony. Przetestowano również funkcjonalność analizowania danych historycznych w Wonderware Historian Client Trend na wielu wykresach, które były prezentowane w tym samym czasie z uwględnienim różnych zestawów zmiennych.

 

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia (dzień 2):

Podczas szkolenia realizowano analizę danych logowanych w Wonderware Historian Server w zaprojektowanej przez uczestników szkolenia aplikacji wizualizacyjnej Wonderware InTouch View, w której został skonfigurowany symbol ArchestrA zawierający kontrolkę TrendClient, która została skonfugurowana do połączenia w Wonderware Historian Server. Na kontrolce TrendClient została prowadzona analiza danych historycznych, które były odczytywane z Wonderware Historian Sever.  Dodatkowo w aplikacji wizualizacyjnej została osadzona kontrolka .NET aaHistClientTrendControl, która została skonfigurowana do połączenia z Wonderware Historian Server. W kontrolce NET aaHistClientTrendControl została przeprowadzona analiza danych historycznych polegająca na wyświetlaniu na wykresach historycznych wartości zmiennych w różnych okresach czasu. Została też przeanalizowana na wykresach prezentacja alarmów historycznych zarejestrowanych w Wonderware Historian Server, a pochodzących z aplikacji Platformy Systemowej Wonderware. W aplikacji wizualizacyjnej przygotowano również prezentację alarmów historycznych w dedykowanej kontrolce AlarmClient, w której można prowadzić analizę zarejestrowanych alarmów w Wonderware Historian Server z uwzględnieniem nazw atrybutów, obszarów technologicznych z których alarmy pochodzą, a także priorytetów alarmów. W kontrolce AlarmClient została też przeprowadzona analiza alarmów bieżących z odniesieniem do historycznych alarmów, a także z uwzględnieniem prezentowania wyróżnionymi kolorami wykresów w konstrolce .NET aaHistClientTrendControl z okresu, gdy atrybuty obiektów aplikacji Platformy Systemowej Wonderware były w stanie alarmowym.

Natalia Balawender-Leś - 2020-03-13


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)