loga UE
baner

Kontakt

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kierownik Projektu na WEiI

dr inż. Roman Zajdel
Budynek F, pokój 101
tel. (17) 865 14 89
e-mail: rzajdel@prz.edu.pl

Koordynator wydziałowy

mgr inż. Grzegorz Piecuch
Budynek D, pokój: 202a
tel. (17) 865 15 48
e-mail: gpiecuch@prz.edu.pl

Koordynator organizacyjny ds. stażu

dr inż. Mirosław Mazurek
Budynek F, pokój: 305
tel. (17) 865 11 04
e-mail: mirekmaz@prz.edu.pl

Biuro projektu

mgr Małgorzata Sosnowska
Budynek D, pokój: 206
tel. (17) 865 12 25
e-mail: dualne_air@prz.edu.pl

Sprawy administracyjno-finansowe projektu

mgr Michał Tobjasz
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Budynek V, pokój V-A 220-A
tel. (17) 743 21 53
e-mail: michalt@prz.edu.pl