loga UE
baner

O projekcie

Celem projektu jest nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych przez studentów kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Osiągnięcie celu możliwe będzie przez utworzenie nowego kierunku studiów o profilu praktycznym kierunku automatyka i robotyka II-go stopnia, na którym kształcić się będzie 25 studentów/ek w pełnym cyklu kształcenia, w okresie objętym projektem tj. od lutego 2018 r. do września 2020 r.

Nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych będzie możliwe dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach II-go stopnia kierunku automatyka i robotyka o dodatkowe zajęcia typu: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz realizacja staży związanych bezpośrednio z efektami kształcenia kierunku studiów. Staże odbywane w takich przedsiębiorstwach jak: Pratt & Whitney Rzeszów, Lockheed Martin Mielec, MTU Aero Engines, Rofa, Astor, Balluff będą dopełnieniem i pogłębieniem praktyk wynikających z toku studiów.

Działania w projekcie:

  • dostosowanie programu kształcenia kierunku automatyka i robotyka do potrzeb rynku pracy,
  • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0,
  • organizacja staży dla studentów.

Okres realizacji projektu:

01.10.2018 r. - 30.11.2020 r.

Grupa docelowa:

Studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki kształcący się na studiach II-go stopnia kierunku automatyka i robotyka.