loga UE
strona główna

Kontakt

Dane kontaktowe dotyczące projektu „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej"

KIEROWNIK PROJEKTU (od. 1.04.2020r.)

dr hab. inż. Stanisław Noga
Budynek L-28, pokój 329
tel. (17) 865 16 39
e-mail: noga@prz.edu.pl

KIEROWNIK PROJEKTU (od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.)

Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Wydziałowy Koordynator Projektu na WBIŚiA

dr inż. Krzysztof Boryczko
Budynek K, pokój K-26
tel. (17) 865 14 27
e-mail: kb@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu na WEiI

dr inż. Roman Zajdel
Budynek F, pokój 101
tel. (17) 865 14 89
e-mail: rzajdel@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu na WBMiL

dr inż. Małgorzata Zaborniak
Budynek L, pokój L-28.340
tel. (17) 865 16 62
e-mail: mzab@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu na WMiFS

dr Tomasz Masłowski
Budynek K, pokój K1a
tel. (17) 865 12 76
e-mail: tmaslowski@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu na WCh

dr inż. Joanna Wojturska
Budynek H, pokój H-104A
tel. (17) 865 16 53
e-mail: jwojturska@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu na WZ

dr Maciej Chrzanowski
Budynek Arcus, pokój 427
tel. (17) 865 30 46
e-mail: mc@prz.edu.pl

Sprawy administracyjno-finansowe projektu

Dział projektów Krajowych, CTT PRz
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Budynek V, pokój V-A 222, V-A 220a
e-mail: nowa_jakosc@prz.edu.pl

mgr inż. Sabina Chorzępa
tel. (17) 865 14 78
pokój V-A 222
mgr Monika Szeląg
tel. (17) 743 20 45
pokój V-A 220a
mgr Katarzyna Dudek
tel. (17) 743 21 14
pokój V-A 222
mgr Michał Tobjasz
tel. (17) 743 21 53
pokój V-A 220a
mgr Agnieszka Łabaj
tel. (17) 865 11 96
pokój V-A 222