Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.


"Terenowy trening pilota 1,2" dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka


Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2022-09-30

Potrzeba i cel realizacji zadania.

Wprowadzenie dodatkowego modułu kształcenia pozwoli na realizowanie autorskiego programu treningu ukierunkowanego na wszechstronną sprawność studentów/tek w/w specjalności, którzy w przyszłości zasilą kadrę pilotów lotnictwa cywilnego. W fizjologii i medycynie lotniczej wysoki poziom sprawności i wydolności fizycznej uważany jest za ważny element zdolności pilota do wykonywania zadań lotniczych. Znaczenie tego elementu wzrasta w relacji wykonywania pracy zawodowej w warunkach wysokościowych innych niż przeciętne naziemne. Rygorystyczne wymagania stawiane przez pracodawców kandydatom sprawiają, że pilotem mogą zostać tylko osoby posiadające: zdolność koncentracji i podzielność uwagi, poczucie równowagi, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybki refleks i spostrzegawczość, szybkie reagowanie na zagrożenia, umiejętność logicznego myślenia, odporność na zmęczenie. Cechy niezbędne absolwenta w/w kier. to: wysoka sprawność fizyczna i duża sprawność układu krążenia. Wprowadzenie modułu terenowy trening pilota, w formie zimowych zajęć wyjazdowych (pierwszy tydzień sem. 6-go i 8-go), pozwoli na uzupełnienie pracy nad kondycją fizyczną studentów o aktywność realizowaną pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, w innych niż codzienne warunkach klimatycznych. Po zakończeniu realizacji dodatkowych zajęć w okresie objętym projektem moduł Terenowy trening pilota 1 i 2 będzie na stałe wprowadzony do programu kształcenia dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Wybrane planowane efekty kształcenia

poprawa siły i mocy kończyn dolnych, poprawa poziomu zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz czasu reakcji ruchowej oraz czasu reakcji ruchowej na zróżnicowane bodźce zewnętrzne, poznanie form aktywności fizycznej, korzystnie wpływające na przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach wysokościowych innych niż przeciętne.

Wymiar i miejsce:

Terenowy trening pilota 1 i 2 jest adresowany do studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalność „pilotaż” (nabory: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), kształcących się na 4 ostatnich semestrach. Moduł składa z dwóch części i obejmuje specjalistyczne zajęcia wyjazdowe prowadzone w terenie podgórskim, w czasie których studenci pracują pod okiem instruktorów.


News'yDesigned by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój