Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.


Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego - realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej


Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2021-02-28

Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego w trzech specjalnościach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, silniki lotnicze, w formie studiów dualnych, na których kształcić się będzie 47 studentów/ek (15 stud. na specjalności silniki lotnicze, 12 stud. na spec. mechatronika, 20 stud. na spec. mechanika i budowa maszyn), którzy przejdą pełny cykl kształcenia w okresie II.2019 r. do II.2021 r.

Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach dualnych o dodatkowe zajęcia: certyfikowane szkolenia, kursy, zajęcia z praktykami, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz realizację staży ukierunkowanych na podnoszenie kluczowych kompetencji realizowanych w przedsiębiorstwie Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Staże będą związane bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów oraz zapewnią ich praktyczne wykorzystanie w toku wykonywanych zadań stażowych. Staże będą realizowane odrębnie od praktyk wynikających z toku studiów.

Studia II stopnia w formie dualnej w efekcie pozwolą na:

  • uzyskanie uznawanych i rozpoznawalnych certyfikatów oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców,
  • zapoznanie się z procesami funkcjonowania pracodawców i umożliwią nabycie umiejętności poruszania się w profesjonalnym środowisku pracy,
  • zastosowanie nabytej teoretycznej wiedzy specjalistycznej w praktyce, spójnej z efektami kształcenia,
  • zapewnienie zdobywania doświadczenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb pracodawców działających w sektorze lotniczym,
  • poznanie własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności właściwej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych.
Wsparcie kierowane jest głównie do studentów, którzy ukończyli studia I stop. na WBMiL na kier.: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria prod.,mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka lub absolwentów innych kier., podejmujących kształcenie na stacjonarnych studiach dualnych II stop. nowego kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego.


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)