Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Platforma Systemowa Wonderware - Analiza danych i tworzenie raportów

Platforma Systemowa Wonderware - Analiza danych i tworzenie raportów

Miejsce:

ASTOR Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 29

31-112 Kraków

(SZKOLENIE ZDALNE) 

Prowadzący:

Marcin Legutek

Termin: 12.01.2021 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147506,147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 19.01.2021 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

Na szkoleniu została omówiona funckjonalność Platformy Systemowej Wonderware oraz rola Wonderware Historian Server, a także dostępne sposoby analizowania danych historycznych gromadzonych w Wonderware Historian Server z uwzględnieniem pakietu Wonderware Historian Client, zapytań SQL, Microsoft Reporting Services oraz standardowej funkcjonalności dostępnej w programie Microsoft Excel. Następnie uczestnicy samodzielnie z wykorzystaniem podręcznika szkoleniowego odtworzyli z backupu aplikację Platformy Systemowej Wonderware, skonfigurowali aplikację Platformy Systemowej Wonderware do prawidłowej pracy, skonfigurowali program komunikacyjny OI.GESRT do połączenia z przemysłowym sterownikiem PLC firmy Emerson (General Electric) i uruchomili logowanie danych historycznych w Wonderware Historian Server. W kolejnym kroku został uruchomiony program Wonderware Historian Client Trend, który został skonfigurowany do połączenia z Wonderware Historian Server, a następnie została przeprowadzona analiza danych historycznych pobieranych z Wonderware Historian Server i prezentowanych na wykresach w programie Wonderware Historian Client Trend. Uczestnicy samodzielnie realizowali analizę danych historycznych z uwzględnieniem pokazywania na wykresach wartości wielu zmiennych, w różnych okresach czasu, a także z uwzględnieniem różnego sposobu rysowania wykresów zmiennych. W kolejnym etapie omówiony został program Historian Client Query, który umoźliwia prezentowanie danych odczytanych z Wonderware Historian Server w postaci tabel, a także prezentuje zapytania SQL, które sa tworzone automatycznie przez program Historian Client Query i wysyłane do Wonderware Historian Server. W kolejnym kroku uczestnicy samodzielnie korzystali z programu Historian Client Query, konfigurując w nim analizy na podstawie opisanych w podrećzniku szkoleniowym przykładowych analiz. W kolejnym etapie omówiony został Historian Client Report, który jako dodatek do programu Microsoft Word umożliwia połączenie z Wonderware Historian Server i pobranie danych do projektowanego w Microsoft Word dokumentu. Następnie uczestnicy szkolenia samodzielnie zapoznali się z Historian Client Report i utworzyli przykładowy raport w Microsoft Word wzorując się na opisanym w podręczniku szkoleniowym przykładzie. W dalszej części szkolenia omówiony został Historian Client Workbook, który jako dodatek do programu Microsoft Excel umożliwia połączenie z Wonderware Historian Server i pobranie danych do arkuszy programu Microsoft Excel. Następnie uczestnicy szkolenia na podstawie podręcznika szkoleniowego samodzielnie skonfigurowali analizy w arkuszach programu Microsoft Excel, które zawierały bieżące wartości zmiennych, wartości historyczne oraz podsumowania wartosci zmiennych. Dodatkowo wykorzystano przykładowy raport szablonu analizy zmiennej analogowej.

 

Termin: 13.01.2021 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147492, 147493, 147506,147511, 147564, 147574, 147585, 147601, 147661

Termin: 20.01.2021 r.

Uczestnicy (nr albumu): 147663, 147674, 147684, 147691, 147693, 147699, 147708, 147714, 147717

Opis zrealizowanych zadań w ramach szkolenia:

W kolenym ćwiczeniu został zaprezentowany portal Wonderware Historian Insight, który umożliwia z poziomu przeglądarek internetowych obsługujących standard HTML 5, zrealizowanie połączenia do Wonderware Historian Server i przygotowanie analiz z danych gromadzonych w Wonderware Historian Server. Następnie uczestnicy korzystając z podręcznika szkoleniowego, zapoznali się z dostępną galeria analiz przygotowaną przez producenta oprogramowania, a także skonfigurowali w Wonderware Historian InSight przykładowe wykresy wartości zmiennych oraz analizy w postaci tabel, które zawierały dane historyczne wartości zmiennych oraz liczone na bieżąco podsumowania z historycznych wartości wybranych zmiennych. Zapoznali się również z możliwością tworzenia własnych paneli raportowych (dashboard) zawierajacyc wiele wykresów i tabel prezentowanych w tym samym czasie na jednej stronie przeglądarki internetowej. Ponadto zapoznali się z funkcjonalnością osadzania skonfigurowanych i zapisanych w Wonderware Historian InSight wykresów i tabel w przykładowej stronie internetowej, a także z możliwością zapisania danych prezentowanych na wykresach do plików tekstowych .csv. W następnym ćwiczeniu uczestnicy uruchomili program Microsoft SQL Server, w którym na podstawie przykładowych zapytań SQL opisanych w podręczniku szkoleniowym, zaczęli samodzielnie przygotowywać zapytania SQL. W wyniku wykonania zapytań SQL były odczytywane dane w Wonderware Historian Server. W kolejnym etapie szkolenia w programie Microsoft SQL Management Studio zostały uruchomione odpowiednio skonfigurowane zapytania SQL, w wyniku których w bazie danych Runtime zostały utworzone obiekty w postaci procedur zachowanych oraz widoku. Obiekty zostały przygotowane na potrzeby łatwiejszego zaprojektowania raportów w Microsoft SQL Sevrer Reporting Services. Następnie został uruchomiony program SQL Server data Tools 2015, w którym na podstawie podręcznika szkoleniowego przeprowadzono proces projektowania raportów. W ten sposób uczestnicy zaprojektowali samodzielnie trzy raporty połączone ze sobą logicznie, które wypełniane były danymi pobieranymi z Wonderware Historian Server. Zaprojektowane raporty były dostępne na stronie przeglądari internetowej. W kolejnym kroku uruchomiono program Microsoft Excel, w którym zastosowano standardową funkcjonalność połączenia do źródła danych w postaci SQL Server. Dzięki temu można było skonfigurować połączenie z Wonderware Historian Server, a następnie uruchamiając przykładowe zapytanie SQL otrzymac w arkuszu programu Microsoft Excel pobrane dane historyczne z Wonderware Historian Server. 

Natalia Balawender-Leś - 2021-02-02


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Designed by (AR)