Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WER

Od stycznia 2017 roku Politechnika Rzeszowska realizuje na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Wydziale Chemicznym trzy projekty w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER (Konkurs nr 2 /PRK /POWER/3.1 /2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Realizowane przez poszczególne wydziały Programy Rozwoju Kompetencji dotyczą podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości ponad 2,23 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach PO WER, Politechnika Rzeszowska kształtować będzie wśród studentów kompetencje i kwalifikacje szczególnie oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Projekty realizowane przez PRz:

I.KUŹNIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Wsparcie skierowane jest do 146 Studentek i Studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej kształcących się na studiach stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Inżynieria medyczna (sem. IV, V, VI, VII) oraz na kierunku Matematyka (sem. V, VI).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów (Zadanie 1)
 2. Zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami. (Zadanie 2)
 3. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej. (Zadanie 3)
 4. Wizyty studyjne (Zadanie 4)
Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie do VI 2019 roku poziomu i zakresu kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości wśród 146 studentów kierunków Inżynieria medyczna oraz Matematyka Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

II. KUŹNIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Wsparcie skierowane jest do 730 Studentek i Studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej kształcący się na studiach stacjonarnych I-go stopnia (sem. V,VI,VII, VIII) lub studiach II-go stopnia (sem. I,II,III) na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn (I,II st),
 • lotnictwo i kosmonautyka (I,II st.),
 • inżynieria materiałowa (I st.),
 • mechatronika (I,II st.),
 • transport (I st.),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I,II st.),
odpowiadających potrzebom społeczno – gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. certyfikowane szkolenia dla studentów (zadanie 1)
 2. dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (zadanie 2)
 3. wizyty studyjne (zadanie 3)
W rezultacie realizacji projektu do lipca 2019 roku nastąpi zwiększenie poziomu kompetencji 723 absolwentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa poprzez realizację programu kształcenia umożliwiającego studentom zdobycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych w tym pracy w grupie, informatycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości, zgodnych z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

III.KUŹNIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Wsparcie skierowane jest do 140 Studentek i Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej kształcący się na studiach stacjonarnych I-go stopnia (sem. IV, V, VI, VII) oraz studiach II – go stopnia (sem. I, II,III) na kierunkach
 • Technologia chemiczna (I,II st)
 • Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist)
odpowiadających potrzebom społeczno – gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Certyfikowane szkolenia dla studentów (Zadanie 1)
 2. Zajęcia warsztatowe dla studentów. (Zadanie 2)
 3. Zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami. (Zadanie 3)
 4. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej. (Zadanie 4)
 5. Wizyty studyjne (Zadanie 5)
W rezultacie realizacji projektu do lipca 2019 roku nastąpi zwiększenie poziomu kompetencji 140 absolwentów Wydziału Chemicznego poprzez realizację programu kształcenia umożliwiającego studentom zdobycie kompetencji zawodowych, informatycznych i komunikacyjnych i informatycznych, zgodnych z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego sę rynku pracy.

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój