Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WERScenariusz uczestnictwa w Projekcie PO WER w Politechnice Rzeszowskiej

Krok 1. Utwórz indywidualne konto rejestracyjne

System dopuszcza do rejestracji jedynie użytkowników posiadających konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej dlatego jako login użyj adres email studenckiego konta pocztowego (123456@stud.prz.edu.pl) Utwórz hasło zawierające nie mniej niż 6 znaków.

Rejestracja

Krok 2. Weryfikacja zgłoszenia

Pracownik dziekanatu zweryfikuje Twoje dane i potwierdzi, że jesteś uprawniony do udziału w projekcie. Wiadomość o zatwierdzeniu danych otrzymasz na studenckie konto pocztowe.

Krok 3. Uzupełnij swoje dane rejestracyjne w formularzu papierowym

Zaloguj się do systemu PO WER używając danych które zarejestrowałeś : adresu e-mail oraz hasła. Pobierz z poniższego linku Załącznik 2, wydrukuj papierową wersję formularza rejestracyjnego i podpisz dokument. Dokument dostępny jest jedynie po zalogowaniu się do serwisu PO WER z niniejszego scenariusza. Twoje dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane i wykorzystane jedynie do celów rekrutacji do projektu.

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Krok 4. Zaloguj się do systemu PO WER i wypełnij deklarację uczestnictwa

Zapoznaj się z zajęciami jakie są przygotowane dla studentów Twojego kierunku i poziomu studiów. W deklaracji uczestnictwa wskaż rodzaj zajęć, w których chciałbyś wziąć udział w bieżącym semestrze. Zalogu się do PO WER ponieważ treść dokumentu dostepna jest dla uczestników projektu. Wydrukuj wersję papierową deklaracji i podpisz dokument. Ten dokument to:

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Krok 5. Weź udział w bilansie kompetencji

Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach przewidzianych w ramach projektu są proszone o wypełnienie specjalnie opracowanych kwestionariuszy dostępnych po zalogowaniu w PO WER. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu:

Opcja dostępna po zalogowaniu

dostępnym również z menu PO WER wydrukuj wersję papierową i podpisz dokument, którym jest załącznik 3:

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Krok 6. Złóż wstępną dokumentację w dziekanacie

Papierowe wersje dokumentów złóż w odpowiednim dziekanacie. Dokumentacja obejmuje: Pamiętaj, że istotna jest data i godzina złożenia wersji papierowej w dziekanacie. Dokumenty złożone po terminie, dokumenty niekompletne lub nie zawierające zgody na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Krok 7. Oczekuj na wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji otrzymasz drogą elektroniczną na studenckie konto pocztowe.

Krok 8. Złóż pełną dokumentację w dziekanacie

Zaloguj się ponownie na Twoje indywidualne konto rejestracyjne. Uzupełnij dodatkowe dane [ formularz Deklaracji - po zalogowaniu] Pobierz wzory dodatkowych dokumentów, wypełnij, wydrukuj, podpisz i złóż w dziekanacie. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie muszą złożyć dodatkowo:

Krok 9. Nabywasz status uczestniczki/uczestnika projektu


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój