loga UE
strona główna

Aktualności


Obowiązek złożenia pozostałej dokumentacji projektowej - WBIŚiA - nabór 2019/20-Z
Informuję że w dniach 18.10.2019 r. (piątek) - 22.10.2019 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 17:00 w biurze projektu (w pokoju P-135) będzie przyjmowana pozostała dokumentacja dotycząca projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury:
 
- "Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach". Deklaracje dla każdej ze ścieżek uczestnictwa można znaleźć na stronie: https://wbisia.prz.edu.pl/studenci/projekt-nowa-jakosc---nabor-2019-20-z/deklaracje-uczestnictwa-w-zajeciach---nabor-2019-2020-z-1.html. Deklarację należy pobrać (UWAGA!!! Każdy pobiera deklarację dla tej ścieżki uczestnictwa do której został przypisany!), uzupełnić o imię i nazwisko uczestnika, numer PESEL, numer albumu i datę. Następnie należy wydrukować ten załącznik, podpisać go i złożyć w biurze projektu,
 
- "Załącznik 3 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji (na wejściu do projektu)".
Bilans ten znajduje się na stronie: https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-konto-bilans
Należy ten bilans wypełnić w formie online, następnie go wygenerować, pobrać, wydrukować, wpisać miejscowość, datę, podpisać i złożyć w biurze projektu,
 
- "Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu". Załącznik ten należy pobrać, wpisać miejscowość i datę, wydrukować, podpisać i złożyć w biurze projektu,
 
- "Załącznik 5 - Formularz w zakresie danych osobowych (na wejściu do projektu)". Załącznik ten należy pobrać, wypełnić danymi osobowymi, wydrukować, podpisać i złożyć w biurze projektu. (UWAGA!!! Proszę, aby wszystkie osoby, które jako adres zamieszkania mają wpisaną wieś zaznaczyły w punkcie "Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)" odpowiedź "Tak"),
 
Załącznik 4 oraz Załącznik 5 można znaleźć pod linkiem: https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-konto-pliki
 
Dokumentacja będzie przyjmowana i jest wymagana jedynie od osób zakwalifikowanych do projektu.
 
W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: (17) 743 23 25 lub osobisty.

Mariusz Szarek - 17.10.2019

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych oraz rezerwowych do udziału w projekcie "Nowa Jakość" na WBIŚiA - nabór 2019/20-Z

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17.)" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - nabór 2019/20-L:

- kierunek architektura - studia I stopnia,

- kierunek budownictwo - studia I stopnia,

- kierunek inżynieria środowiska - studia I stopnia,

- kierunek inżynieria środowiska - studia II stopnia.

 

Listy rezerwowe kandydatów do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17.)" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - nabór 2019/20-Z:

- kierunek architektura - studia I stopnia,

- kierunek budownictwo - studia I stopnia,

- kierunek inżynieria środowiska - studia I stopnia,

- kierunek inżynieria środowiska - studia II stopnia.

Mariusz Szarek - 17.10.2019

Dodatkowe miejsca w projekcie "Nowa Jakość" dla studentów budownictwa - studia II stopnia

Informujemy, że mamy pulę kilku dodatkowych miejsc dla studentów budownictwa - studia II stopnia (studenci II semestru studiów stacjonarnych).

 

Osoby, które by się zgłosiły uczestniczyłyby Certyfikowanym szkoleniu zaawansowany AUTODESK (osoby z budownictwa) oraz wyjeździe studyjnym.
 
Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w biurze projektu (pokój P-135) w dniu:
  • 17.10.2019 r. (czwartek) - w godzinach 9:00 - 17:00.
 
Proszę osoby już zrekrutowane i biorące udział w projekcie o przekazanie tej informacji innym osobom na kierunku.
 

Mariusz Szarek - 16.10.2019

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na WBIŚiA - nabór semestr 2019/20-Z

Informujemy, że w dniach 8.10.2019 r. - 10.10.2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej - nabór semestr 2019/20-Z. (Krok 3. Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu).

Rekrutacja jest prowadzona na trzecim roku (5 semestrze) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach architektura, budownictwo i inżynieria środowiska oraz na 1 roku (2 semestrze) studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku inżynieria środowiska. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie w formie elektronicznej "Formularza rekrutacyjnego" znajdującego się w menu po lewej stronie.

Następnie prosimy o wydrukowanie wypełnionego formularza, uzupełnienie brakujących pól, podpisanie go i złożenie w biurze projektu (pokój P-135).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w dniach:
- 8.10.2019 (wtorek) w godzinach 9:00 - 17:00,

- 9.10.2019 (środa) w godzinach 9:00 - 17:00,

- 10.10.2019 (czwartek) w godzinach 9:00 - 17:00.

Informuję, że przed 8.10.2019 o godzinie 9:00 formularze nie będą przyjmowane, ponieważ jednym (ostatnim) z kryteriów ustalania listy rankingowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest kolejność zgłoszeń.

W związku z tym podczas składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu w dowolnym miejscu na formularzu proszę wpisać dzień i godzinę złożenia dokumentu w biurze projektu.

Jeżeli chodzi o punkty za uczestnictwo w kołach naukowych - brane pod uwagę są tylko te, w których uczestnictwo wynosi co najmniej jeden pełny semestr.

Prosimy o uważne i dokładne wypełnienie formularza - wszelkie braki i błędy znajdujące się w formularzu będą skutkowały koniecznością jego poprawienia, a nawet ponownym złożeniem.

Wszyscy studenci rekrutowanych roczników zostali poinformowani o terminach, sposobie i kryteriach rekrutacji podczas spotkania organizacyjnego oraz w sposób mailowy.

W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt z biurem projektu (pokój P-135, telefon: 17 743 23 25, adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl) lub z Wydziałowym Koordynatorem Projektu Panem Dziekanem Krzysztofem Boryczko.

Mariusz Szarek - 07.10.2019

Terminy przyjmowania pozostałej dokumentacji dotyczącej projektu "Nowa Jakość" na WBIŚiA - nabór 2018/19-L

Informujemy, że w dniach 21.03.2019 r. (czwartek) - 29.03.2019 r. (piątek) w godzinach 9:00 - 15:00 w biurze projektu (pokój P-135) będzie przyjmowana pozostała dokumentacja dotycząca projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (nabór 2018/19-L):


- "Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach". Deklaracje dla każdej ze ścieżek uczestnictwa można znaleźć na stronie: https://wbisia.prz.edu.pl/studenci/projekt-nowa-jakosc---nabor-2018-19-l/deklaracje-uczestnictwa-w-zajeciach---nabor-2018-2019-l-1.html. Deklarację należy pobrać (UWAGA!!! Każdy pobiera deklarację dla tej ścieżki uczestnictwa do której został przypisany!), uzupełnić o imię i nazwisko uczestnika, numer PESEL, numer albumu i datę. Następnie należy wydrukować ten załącznik, podpisać go i złożyć w biurze projektu,


- "Załącznik 3 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji (na wejściu do projektu)".
Bilans ten znajduje się na stronie: https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-konto-bilans
Bilans ten należy wypełnić w formie online, następnie go wygenerować, pobrać, wydrukować, wpisać miejscowość, datę i podpisać,


- "Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu". Załącznik ten należy pobrać, wpisać miejscowość i datę, wydrukować, podpisać i złożyć w biurze projektu,


- "Załącznik 5 - Formularz w zakresie danych osobowych (na wejściu do projektu)". Załącznik ten należy pobrać, wypełnić danymi osobowymi, wydrukować, podpisać i złożyć w biurze projektu.

Załącznik 4 oraz Załącznik 5 można znaleźć pod linkiem: https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-konto-pliki

 

Dokumentacja będzie przyjmowana i jest wymagana jedynie od osób zakwalifikowanych do projektu.

 

W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt mailowy na adres m.szarek@prz.edu.pl lub telefoniczny na numer: (17) 743 23 25 lub osobisty.

Mariusz Szarek - 20.03.2019

Dodatkowe miejsca w projekcie "Nowa Jakość" dla studentów budownictwa - studia II stopnia oraz inżynierii środowiska - studia I stopnia.
Informujemy, że mamy pulę kilku dodatkowych miejsc dla studentów budownictwa - studia II stopnia (studenci III semestru studiów stacjonarnych) oraz inżynierii środowiska - studia I stopnia (studenci VI semestru studiów stacjonarnych).
 
Osoby, które by się zgłosiły uczestniczyłyby w Certyfikowanym szkoleniu AUTODESK (osoby z inżynierii środowiska) oraz Certyfikowanym szkoleniu zaawansowany AUTODESK (osoby z budownictwa).
 
Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w biurze projektu (pokój P-135) w dniach:
  • 20.03.2019 r. (środa) - w godzinach 9:00 - 15:00,
  • 21.03.2019 r. (czwartek) - w godzinach 9:00 - 15:00.
 
Proszę osoby już zrekrutowane i biorące udział w projekcie o przekazanie tej informacji innym osobom na Waszych kierunkach.

Mariusz Szarek - 19.03.2019

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych oraz rezerwowych do udziału w projekcie "Nowa Jakość" na WBIŚiA - nabór 2018/19-L

Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17.)" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - nabór 2018/19-L:

- kierunek architektura - studia II stopnia,

- kierunek budownictwo - studia II stopnia,

- kierunek  ochrona środowiska - studia I stopnia.

 

Listy rezerwowe kandydatów do udziału w projekcie "Nowa Jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.05.00-00-Z209/17.)" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - nabór 2018/19-L:

- kierunek architektura - studia II stopnia

Mariusz Szarek - 15.03.2019

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na WBIŚiA - nabór semestr 2018/19-L

Informujemy, że w dniach 27.02.2019 r. - 06.03.2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej - nabór semestr 2018/19-L. (Krok 3. Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu).

Rekrutacja jest prowadzona na pierwszym roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach architektura i budownictwo oraz na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ochrona środowiska. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie w formie elektronicznej "Formularza rekrutacyjnego" znajdującego się w menu po lewej stronie.

Następnie prosimy o wydrukowanie wypełnionego formularza, uzupełnienie brakujących pól, podpisanie go i złożenie w biurze projektu (pokój P-135).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny będzie można złożyć w dniach:
- 27.02.2019 (środa) w godzinach 9:00 - 15:00,

- 28.02.2019 (czwartek) w godzinach 9:00 - 15:00,

- 01.03.2019 (piątek) w godzinach 9:00 - 15:00,

- 05.03.2019 (wtorek) w godzinach 9:00 - 15:00,

- 06.03.2019 (środa) w godzinach 9:00 - 15:00.

Informuję, że przed 27.02.2018 o godzinie 9:00 formularze nie będą przyjmowane, ponieważ jednym (ostatnim) z kryteriów ustalania listy rankingowej zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest kolejność zgłoszeń.

W związku z tym podczas składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu w dowolnym miejscu na formularzu proszę wpisać dzień i godzinę złożenia dokumentu w biurze projektu.

Jeżeli chodzi o punkty za uczestnictwo w kołach naukowych - brane pod uwagę są tylko te, w których uczestnictwo wynosi co najmniej jeden pełny semestr.

Prosimy o uważne i dokładne wypełnienie formularza - wszelkie braki i błędy znajdujące się w formularzu będą skutkowały koniecznością jego poprawienia, a nawet ponownym złożeniem.

Wszyscy studenci rekrutowanych roczników zostali poinformowani o terminach, sposobie i kryteriach rekrutacji podczas spotkania organizacyjnego oraz w sposób mailowy.

W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów proszę o kontakt z biurem projektu (pokój P-135, telefon: 17 743 23 25, adres mailowy: m.szarek@prz.edu.pl) lub z Wydziałowym Koordynatorem Projektu Panem Dziekanem dr. inż. Krzysztofem Boryczko.

Mariusz Szarek - 25.02.2019