loga UE
strona główna

Dane kontaktowe

Wydziałowy Koordynator Projektu na WBIŚiA

dr inż. Krzysztof Boryczko
Budynek K, pokój K-26
tel. (17) 865 14 27
e-mail: kb@prz.edu.pl

Biuro projektu

mgr inż. Magdalena Stręk
Budynek K, pokój K-25
tel. (17) 865 14 08
e-mail: magdas@prz.edu.pl

inż. Mariusz Szarek
Budynek P, pokój P-135
tel. (17) 743 23 25
e-mail: m.szarek@prz.edu.pl