loga UE
strona główna

Aktualności


Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr zimowy 2021/22

Szanowni Studenci,

Informujemy, że trwa rekrutacja  na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - termin zakończenia rekrutacji to 5.11.2021r.

Przyjmujemy w pok. L-28.228, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze letnim 2020/2021. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Projektowanie oraz wytwarzanie wzorów przemysłowych dla studentów WBMiL - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Szkolenie nt hybrydowych współrzędnościowych optycznych metod pomiaru (szkolenie wyjazdowe 4 dniowe, certyfikowane) - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Modelowanie oraz prototypowanie na potrzeby inżynierii medycznej - certyfikowane zewnętrzne (wyjazdowe 40 godzin)  - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Szkolenie z zakresu ECDL ADVANCED (A1, A2, A3, A4) zakończone certyfikowanym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL EXPERT - szkolenie stacjonarne zewnętrzne   - 1 grupa x 15 osób

 

DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ, W TYM W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

 

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych (szkolenie MES) - prowadzący dr inż. Paweł Fudali - 6 grup x 15 osób

Zajęcia projektowe Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL (szkolenie Inventor/Catia/Techniki RP)- 6 grup x 15 osób

Zajęcia projektowe Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL  - prowadzący mgr inż. Małgorzata Gontarz (szkolenie NX) - 7 grup x 15 osób

Zajęcia projektowe Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL  - 9 grup x 15 osób 

Zajęcia projektowe Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 4 grupy x 15 osób. Prowadzący zajęcia: dr inż. Rafał Oliwa ZAKŁAD KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Wydział Chemiczny.

Małgorzata Zaborniak - 25.10.2021

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr letni 2020/21

Szanowni Studenci,

Informujemy, że rozpoczeła się na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" .

Przyjmujemy w pok. L-28.228, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze letnim 2020/2021. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

 

Certyfikowane szkolenie Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax (AutoCad- poziom zaawansowany)  - prowadzący dr inż. Stanisław Warchoł - 2 grupy x 15 osób

Certyfikowane szkolenie Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD (Inventor) dla studentów WBMiL  - prowadzący dr inż. Bartłomiej Sobolewski - 2 grupy x 15 osób

Certyfikowane szkolenie Projektowanie hybrydowe 3D-CAD  - prowadzący dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Projektowanie oraz wytwarzanie wzorów przemysłowych dla studentów WBMiL - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Szkolenie nt hybrydowych współrzędnościowych optycznych metod pomiaru (szkolenie wyjazdowe 4 dniowe, certyfikowane) - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Modelowanie oraz prototypowanie na potrzeby inżynierii medycznej - certyfikowane zewnętrzne (wyjazdowe 40 godzin)  - 1 grupa x 15 osób

Certyfikowane szkolenie zewnętrzne Szkolenie z zakresu ECDL ADVANCED (A1, A2, A3, A4) zakończone certyfikowanym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL EXPERT - szkolenie stacjonarne zewnętrzne   - 1 grupa x 15 osób

 

DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ, W TYM W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

 

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych  - prowadzący dr inż. Paweł Fudali - 1 grupa x 15 osób

Zajęcia projektowe Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL - 2 grupy x 15 osób

Zajęcia projektowe Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL  - prowadzący mgr inż. Małgorzata Gontarz - 1 grupa x 15 osób

Zajęcia projektowe Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL  - 7 grup x 15 osób 

 

 

 

Małgorzata Zaborniak - 01.03.2021

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr zimowy 2020/21

Szanowni Studenci,

Informujemy, że rozpoczeła się na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" .

Przyjmujemy w pok. L-28.228, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze zimowym 2020/2021. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

 1. Modelowanie oraz prototypowanie na potrzeby inżynierii medycznej dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe, certyfikowane) – realizacja listopad/grudzień. LICZBA OSÓB: 15 REKRUTACJA sem. 2 MM-DU
 2. Certyfikowane szkolenia z zakresu ECDL ADVANCED (A1, A2, A3, A4) dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe, certyfikowane) – realizacja listopad-luty. LICZBA OSÓB: 15 REKRUTACJA SEMESTR 5 MP-DI
 3. Certyfikowane szkolenie Projektowanie oraz wytwarzanie wzorów przemysłowych dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe, certyfikowane) – realizacja listopad/grudzień. LICZBA OSÓB: 15 REKRUTACJA MM-DU, ME-DU
 4. Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax (AutoCad - poziom zaawansowany, szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Stanisław Warchoł. REKRUTACJA SEMESTR 5 MP-DI
 5. Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD (Inventor) dla studentów WBMiL (szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Bartłomiej Sobolewski. REKRUTACJA sem. 2 MM-DU
 6. Projektowanie hybrydowe 3D-CAD (Catia) dla studentów WBMiL (szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz. REKRUTACJA SEMESTR 7 ML-DI, SEMESTR 5 ML-DI  

DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ, W TYM W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

 1. Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Paweł Fudali. REKRUTACJA 5,7 ML-DI, 7MI-DI
 2. Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 1GRUPA x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Rafał Oliwa ZAKŁAD KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Wydział Chemiczny. REKRUTACJA SEMESTR 5,7 ML-DI
 3. Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL 5 GRUP x 16 osobowych x 12 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Adam Kalina, dr inż. Waldemar Witkowski, dr inż. Piotr Połowniak REKRUTACJA 5,7 ML-DI, ME-DI, MP-DI
 4. Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: mgr inż. Małgorzata Gontarz REKRUTACJA SEMESTR 6 MM-DI, SEMESTR 5 MP-DI
 5. Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 45 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Bartłomiej Sobolewski, dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz., dr inż. Jacek Bernaczek REKRUTACJA 5 ML-DI, MM-DI, MP-DI, MT-DU

Małgorzata Zaborniak - 05.10.2020

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr letni 2019/20

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 24.02.2020 r. - 8.03.2020 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Przyjmujemy w pok. L-28.228, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze letnim 2019/2020. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

CERTYFIKOWANE  SZKOLENIA  PROWADZĄCE  DO UZYSKANIA  KWALIFIKACJI  I/LUB  ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

 1. Certyfikowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA D dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe+stacjonarne , certyfikowane) – realizacja marzec/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15. REKRUTACJA SEMESTR  6 MP-DI, SEMESTR 3 MP-DU
 2. Modelowanie oraz prototypowanie na potrzeby inżynierii medycznej dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe, certyfikowane) – realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15. REKRUTACJA SEMESTR 1 MM-DU
 3. Zrównoważone zarządzanie projektami dla studentów WBMiL (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe, certyfikowane) – realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15. REKRUTACJA SEMESTR 1 MP-DU, SEMESTR  6 MP-DI
 4. Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax (AutoCad- poziom zaawansowany, szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Stanisław Warchoł. REKRUTACJA SEMESTR 6ML-DI, SEMESTR 6 MI-DI
 5. Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD (Inventor) dla studentów WBMiL (szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Bartłomiej Sobolewski. REKRUTACJA SEMESTR  1 MP-DU, SEMESTR  6 ME-DI
 6. Projektowanie hybrydowe 3D-CAD (Catia) dla studentów WBMiL (szkolenie certyfikowane) 2GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz. REKRUTACJA SEMESTR 6 ME-DI, SEMESTR 1 ME-DU, SEMESTR  8 ML-DI

 

DODATKOWE  ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ,  W  TYM  W  RAMACH  ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

 1. Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 1GRUPA x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Stanisław Noga. REKRUTACJA SEMESTR 6 MP-DI, SEMESTR  6 MM-DI
 2. Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 1GRUPA x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Rafał Oliwa ZAKŁAD KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Wydział Chemiczny. REKRUTACJA SEMESTR 6 MI-DI
 3. Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL 4GRUPY x 16 osobowe grupy x 12 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Jadwiga Pisula, dr inż. Waldemar Witkowski, dr inż. Piotr Połowniak, dr inż. Paweł Fudali REKRUTACJA SEMESTR 6 MP-DI, SEMESTR 1 MP-DU
 4. Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL 3GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Stanisław Warchoł, mgr inż. Małgorzata Gontarz REKRUTACJA SEMESTR 6 MM-DI
 5. Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 1GRUPA x 15 osobowe grupy x 45 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Bartłomiej Sobolewski, dr hab. inż. Tomasz Dziubek, prof. PRz., dr inż. Jacek Bernaczek REKRUTACJA SEMESTR 6 MP-DI, SEMESTR 6 MM-DI

 

                          WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Organizacja wizyt studyjnych 1 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 15 os., 5 wizyt).

- Huta Stalowa Wola (grupa 30 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  1 MM-DU, SEMESTR 6 MM-DI

- Zakłady Mechaniczne Tarnów (grupa został zrekrutowana w sem. zimowym)

- Splast Krosno  - marzec/kwiecień 2020r. (grupa 45 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  SEMESTR  6 MI-DI, SEMESTR 6 MM-DI

 

Organizacja wizyt studyjnych 2 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 12 os., 4 wizyty).

- PZL Świdnik – maj/czerwiec 2020r. (grupa 24 osoby)

REKRUTACJA SEMESTR  6 ML-DI

 

- PIAP WARSZAWA oraz Linetech Jasionka  – kwiecień/maj 2020r. (grupa 24 osób)

(grupa został zrekrutowana w sem. zimowym)

Małgorzata Zaborniak - 24.02.2020

Rekrutacja uzupełniająca sem. zimowy

Informujemy, że zostały miejsca na następujące szkolenia:

Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 

Małgorzata Zaborniak - 21.10.2019

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr zimowy 2019/20

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 01.10.2019 r. - 18.10.2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Ponadto w dniach od 1 do 11 października przyjmujemy w p. L-28.228,, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze zimowym 2019/2020. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

CERTYFIKOWANE  SZKOLENIA  PROWADZĄCE  DO UZYSKANIA  KWALIFIKACJI  I/LUB  ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

Certyfikowane szkolenie Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax (AutoCad- poziom zaawansowany) dla studentów WBMiL  1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  7 ML-DI

Certyfikowane szkolenie Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD (Inventor) dla studentów WBMiL 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  2 MP-DU

Certyfikowane szkolenie Projektowanie hybrydowe 3D-CAD (Catia) dla studentów WBMiL 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ME-DI

 

DODATKOWE  ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ,  W  TYM  W  RAMACH  ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI

Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL 2 grupy x 15 osobowe x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  7 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI

Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL  6 grup x 16 osobowych x 12 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 2 grupy x 30 osobowe x 45 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 ME-DU

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI

  

WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Zakłady Mechaniczne Tarnów – październik/listopad 2019r. (grupa 30 osób)

Splast Krosno  - październik/listopad/grudzień (grupa 45 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

 

Organizacja wizyt studyjnych 2 dniowych dla studentów WBMiL:

PIAP WARSZAWA oraz Linetech Jasionka  –listopad 2019r. (grupa 24 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

 

W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów prosimy o kontakt z biurem projektu: Pani mgr inż. Natalia Balawender-Leś (pokój L-28.228, telefon: (17) 865 16 46 lub z Wydziałowym Koordynatorem Projektu dr inż. Małgorzatą Zaborniak

Małgorzata Zaborniak - 01.10.2019

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA – plan rekrutacji semestr letni 2018 2019

Szanowni Studenci,

rozpoczeliśmy rekrutację do projektu, w ramach którego będziecie mogli wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych u pracodawców.

WYKAZ ZAJĘĆ OFEROWANYCH DO REALIZACJI W SEMESTRZE LETNIM 2018 2019

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

Szkolenie z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej. Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe 4 dniowe,certyfikowane)–realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15. REKRUTACJA SEMESTR 1 MM-DU

Szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe 4 dniowe,certyfikowane)– realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15 REKRUTACJA SEMESTR 3 ME-DU

DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ, W TYM W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 2 GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Stanisław Noga. REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI, SEMESTR 6 MI-DI, SEMESTR 6 MM-DI

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 2 GRUPY x 15 osobowe x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Rafał Oliwa ZAKŁAD KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Wydział Chemiczny. REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

                          WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Organizacja wizyt studyjnych 1 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 15 os., 5 wizyt).

- Huta Stalowa Wola lub Zakłady Mechaniczne Tarnów – marzec/kwiecień 2019r. (grupa 30 osób. REKRUTACJA SEMESTR 1 MM-DU

- Splast Krosno - marzec/kwiecień 2019r. (grupa 45 osób). REKRUTACJA SEMESTR SEMESTR 6 MI-DI

 

Organizacja wizyt studyjnych 2 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 12 os., 4 wizyty).

- PZL Świdnik – maj/czerwiec 2019r. (grupa 24 osoby). REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

- PIAP WARSZAWA oraz Linetech Jasionka – kwiecień/maj 2019r. (grupa 24 osób). REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

 

Małgorzata Zaborniak - 28.03.2019