loga UE
strona główna

Aktualności


Rekrutacja uzupełniająca sem. zimowy

Informujemy, że zostały miejsca na następujące szkolenia:

Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 

Małgorzata Zaborniak - 21.10.2019

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" - nabór semestr zimowy 2019/20

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 01.10.2019 r. - 18.10.2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Ponadto w dniach od 1 do 11 października przyjmujemy w p. L-28.228,, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze zimowym 2019/2020. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

CERTYFIKOWANE  SZKOLENIA  PROWADZĄCE  DO UZYSKANIA  KWALIFIKACJI  I/LUB  ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

Certyfikowane szkolenie Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax (AutoCad- poziom zaawansowany) dla studentów WBMiL  1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  7 ML-DI

Certyfikowane szkolenie Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD (Inventor) dla studentów WBMiL 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  2 MP-DU

Certyfikowane szkolenie Projektowanie hybrydowe 3D-CAD (Catia) dla studentów WBMiL 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ME-DI

 

DODATKOWE  ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ,  W  TYM  W  RAMACH  ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI

Szkolenie 3D-CAD z zastosowaniem manipulatorów 3D dla studentów WBMiL 2 grupy x 15 osobowe x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  7 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI

Konstrukcja i technologia wybranych zespołów stosowanych w przemyśle maszynowym dla studentów WBMiL  6 grup x 16 osobowych x 12 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

Zastosowanie systemów CAx w praktyce przemysłowej dla studentów WBMiL 2 grupy x 30 osobowe x 45 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 ME-DU

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 1 grupa x 15 osobowa  x 30 godzin

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI

  

WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Zakłady Mechaniczne Tarnów – październik/listopad 2019r. (grupa 30 osób)

Splast Krosno  - październik/listopad/grudzień (grupa 45 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

 

Organizacja wizyt studyjnych 2 dniowych dla studentów WBMiL:

PIAP WARSZAWA oraz Linetech Jasionka  –listopad 2019r. (grupa 24 osób)

REKRUTACJA SEMESTR  5 ML-DI, SEMESTR  5 MP-DI, SEMESTR  5 ME-DU, SEMESTR  2 MP-DU

 

W przypadku jakichkolwiek uwag/pytań/problemów prosimy o kontakt z biurem projektu: Pani mgr inż. Natalia Balawender-Leś (pokój L-28.228, telefon: (17) 865 16 46 lub z Wydziałowym Koordynatorem Projektu dr inż. Małgorzatą Zaborniak

Małgorzata Zaborniak - 01.10.2019

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA – plan rekrutacji semestr letni 2018 2019

Szanowni Studenci,

rozpoczeliśmy rekrutację do projektu, w ramach którego będziecie mogli wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, zadaniach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych u pracodawców.

WYKAZ ZAJĘĆ OFEROWANYCH DO REALIZACJI W SEMESTRZE LETNIM 2018 2019

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PROWADZĄCE DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI I/LUB ZAJĘCIA WARSZTATOWE KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE

Szkolenie z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej. Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe 4 dniowe,certyfikowane)–realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15. REKRUTACJA SEMESTR 1 MM-DU

Szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 (szkolenie zewnętrzne wyjazdowe 4 dniowe,certyfikowane)– realizacja maj/czerwiec. LICZBA OSÓB: 15 REKRUTACJA SEMESTR 3 ME-DU

DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW   REALIZOWANE   W   FORMIE PROJEKTOWEJ, W TYM W RAMACH ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

Zastosowanie systemów CAE we wspomaganiu projektowania urządzeń mechanicznych 2 GRUPY x 15 osobowe grupy x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Stanisław Noga. REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI, SEMESTR 6 MI-DI, SEMESTR 6 MM-DI

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne 2 GRUPY x 15 osobowe x 30 godzin. Prowadzący zajęcia: dr inż. Rafał Oliwa ZAKŁAD KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Wydział Chemiczny. REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

                          WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW

Organizacja wizyt studyjnych 1 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 15 os., 5 wizyt).

- Huta Stalowa Wola lub Zakłady Mechaniczne Tarnów – marzec/kwiecień 2019r. (grupa 30 osób. REKRUTACJA SEMESTR 1 MM-DU

- Splast Krosno - marzec/kwiecień 2019r. (grupa 45 osób). REKRUTACJA SEMESTR SEMESTR 6 MI-DI

 

Organizacja wizyt studyjnych 2 dniowych dla studentów WBMiL (grupa 12 os., 4 wizyty).

- PZL Świdnik – maj/czerwiec 2019r. (grupa 24 osoby). REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

- PIAP WARSZAWA oraz Linetech Jasionka – kwiecień/maj 2019r. (grupa 24 osób). REKRUTACJA SEMESTR 6 ML-DI

 

Małgorzata Zaborniak - 28.03.2019