loga UE
strona główna

Dane kontaktowe

Wydziałowy Koordynator Projektu na WBMiL

dr inż. Małgorzata Zaborniak
Budynek L, pokój L-28.340
tel. (17) 865 16 62
e-mail: mzab@prz.edu.pl

Biuro projektu

mgr inż. Angelika Gorczyca
Budynek L, pokój L-28.119
tel. (17) 865 14 41
e-mail: agorczyca@prz.edu.pl
kierunki: inżynieria materiałowa I stopień, mechanika i budowa maszyn II stopień, lotnictwo i kosmonautyka I i II stopień

mgr inż. Natalia Balawender-Leś
Budynek L, pokój L-28.228
tel. (17) 865 16 46
e-mail: nat_bala@prz.edu.pl
kierunki: mechatronika II stopień, zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopień, mechanika i budowa maszyn I stopień