loga UE
strona główna

Dane kontaktowe

Wydziałowy Koordynator Projektu

dr inż. Joanna Wojturska
Budynek H, pokój H-104A
tel. (17) 865 16 53
e-mail: jwojturska@prz.edu.pl

Biuro projektu

mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus
Budynek H, pokój H-101A
tel. (17) 865 16 52
e-mail: chemia@prz.edu.pl