loga UE
strona główna

Aktualności


Rekrutacja na zajęcia
Szanowni Studenci,
Informujemy, że w dniach 01.10.2021 r. - 30.11.2021 r.
odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na zajęcia:
Rekrutacja na zajęcia:
1. Współczesne multimetry cyfrowe - obsługa i pomiary dla elektryków, 2. Wielowymiarowa analiza danych Oracle, 3. Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii, 4. Cyberbezpieczeństwo dla Przemysłu 4.0, 5. Zajęcia warsztatowe z projektowania układów logicznych w FPGA, 6. Zajęcia warsztatowe z komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia, 7. Szkolenie certyfikowane pn. IJOS - Podstawy systemu operacyjnego JUNOS, 8. Szkolenie certyfikowane pn. JIR – ruting dla średniozaawansowanych, 9. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie firewall'em (PAN-EDU-201), 10. Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji, 11. Projektowanie obwodów drukowanych, 12. Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne, 13. Projektowanie CAD dla Elektroniki, 14. Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES, 15. Ochrona odgromowa i przed przepięciami, 16. Technologia automatyki budynkowej w WAGO-I/O-SYSTEM 750, 17. Operatora drona VLOS, 18. Operatora drona BVLOS, 19. Wykorzystanie usług sieciowych Windows Server 2016, 20. Instalacja, magazynowanie danych i obliczenia z wykorzystaniem
systemu operacyjnego Windows Server 2016,, 21. Szkolenie Certyfikowane Konfiguracja urządzeń z systemem Windows, 22. Tworzenia usług i systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji, 23. Warsztaty projektowania mikrokomputerowych systemów mechatronicznych
z zastosowaniem w Przemyśle 4.0, 24. Programowanie aplikacji na platformę Android, 25. Zajęcia warsztatowe narzędzia Platformy Nvidia Deep Learning, 26. Podstawy Metody i narzędzia DTP, 28. Programowanie interfejsów graficznych w Qt, 29. Programowanie obiektowe w C++11, C++14, C++17 i strukturalne w C11, 30. Warsztaty metod statystycznych w działach kontroli jakości, 31. Modelowanie komputerowe układów wywarzania i przekształcania energii
ze źródeł odnawialnych, 32. Projektowanie ekologicznych źródeł energii elektrycznej, 33. Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego
z zastosowaniem automatycznego gromadzenia danych, 34. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 36. System wizualizacyjny Wonderware InTouch, - tworzenie i serwisowanie aplikacji, 37. projektowania bezszczotkowych maszyn elektrycznych na potrzeby napędów elektrycznych
i hybrydowych, 38. Sterowania bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi przeznaczonymi do napędów elektrycznych
i hybrydowych, 39. Warsztaty analitycznych i numerycznych metod obliczania pól elektromagnetycznych, 40. Projektowanie i budowa urządzeń elektronicznych dla studentów WEiI, 1gr/5os/20h, 41. Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych
w języku angielskim, 42. Uwarunkowania organizacyjne, techniczne, prawne i zawodowe pracy zgodne z wytycznymi SEP, 43. Metody sztucznej inteligencji w implementacjach sprzętowych i programowych IBM.
Dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A106, Pani Beata Szczęsna,
konieczna jest internetowa rejestracja. Adres strony do rekrutacji:

https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-rejestracja
Należy złożyć załączniki do Regulaminu: • Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach, • Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny kandydata do projektu (dostępny po zarejestrowaniu), • Załącznik 3 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji (na wejściu do projektu
- załącznik dostępny po zarejestrowaniu), • Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu, • Załącznik 5 - Formularz danych osobowych uczestnika projektu.

Beata Szczęsna - 20.09.2021

Szkolenie certyfikowane Kurs Cisco CCNA Routing and Switching dla studentów WEiI

Szanowni Państwo,

W ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17, od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r.: będzie realizowane szkolenie:

Szkolenie certyfikowane Kurs Cisco CCNA Routing and Switching dla studentów WEiI, w wymiarze 100 h, są 2 miejsca wolne. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: bs@prz.edu.pl

Beata Szczęsna - 12.05.2021

Rekrutacja na zajęcia
Szanowni Studenci,
Informujemy, że w dniach 23.11.2020 r. - 03.12.2020 r.
odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na zajęcia:
Rekrutacja na zajęcia:
1. Współczesne multimetry cyfrowe - obsługa i pomiary dla elektryków, 2. Wielowymiarowa analiza danych Oracle, 3. Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii, 4. Cyberbezpieczeństwo dla Przemysłu 4.0, 5. Zajęcia warsztatowe z projektowania układów logicznych w FPGA, 6. Zajęcia warsztatowe z komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia, 7. Szkolenie certyfikowane pn. IJOS - Podstawy systemu operacyjnego JUNOS, 8. Szkolenie certyfikowane pn. JIR – ruting dla średniozaawansowanych, 9. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie firewall'em (PAN-EDU-201), 10. Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji, 11. Projektowanie obwodów drukowanych, 12. Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne, 13. Projektowanie CAD dla Elektroniki, 14. Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES, 15. Ochrona odgromowa i przed przepięciami, 16. Technologia automatyki budynkowej w WAGO-I/O-SYSTEM 750, 17. Operatora drona VLOS, 18. Operatora drona BVLOS, 19. Wykorzystanie usług sieciowych Windows Server 2016, 20. Instalacja, magazynowanie danych i obliczenia z wykorzystaniem
systemu operacyjnego Windows Server 2016,, 21. Szkolenie Certyfikowane Konfiguracja urządzeń z systemem Windows, 22. Tworzenia usług i systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji, 23. Warsztaty projektowania mikrokomputerowych systemów mechatronicznych
z zastosowaniem w Przemyśle 4.0, 24. Programowanie aplikacji na platformę Android, 25. Zajęcia warsztatowe narzędzia Platformy Nvidia Deep Learning, 26. Podstawy Metody i narzędzia DTP, 28. Programowanie interfejsów graficznych w Qt, 29. Programowanie obiektowe w C++11, C++14, C++17 i strukturalne w C11, 30. Warsztaty metod statystycznych w działach kontroli jakości, 31. Modelowanie komputerowe układów wywarzania i przekształcania energii
ze źródeł odnawialnych, 32. Projektowanie ekologicznych źródeł energii elektrycznej, 33. Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego
z zastosowaniem automatycznego gromadzenia danych, 34. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 36. System wizualizacyjny Wonderware InTouch, - tworzenie i serwisowanie aplikacji, 37. projektowania bezszczotkowych maszyn elektrycznych na potrzeby napędów elektrycznych
i hybrydowych, 38. Sterowania bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi przeznaczonymi do napędów elektrycznych
i hybrydowych, 39. Warsztaty analitycznych i numerycznych metod obliczania pól elektromagnetycznych, 40. Projektowanie i budowa urządzeń elektronicznych dla studentów WEiI, 1gr/5os/20h, 41. Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych
w języku angielskim, 42. Uwarunkowania organizacyjne, techniczne, prawne i zawodowe pracy zgodne z wytycznymi SEP, 43. Metody sztucznej inteligencji w implementacjach sprzętowych i programowych IBM.
Dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A106, Pani Beata Szczęsna,
konieczna jest internetowa rejestracja. Adres strony do rekrutacji:

https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-rejestracja
Należy złożyć załączniki do Regulaminu: • Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach, • Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny kandydata do projektu (dostępny po zarejestrowaniu), • Załącznik 3 - Formularz dotyczący bilansu kompetencji (na wejściu do projektu
- załącznik dostępny po zarejestrowaniu), • Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu, • Załącznik 5 - Formularz danych osobowych uczestnika projektu.

Beata Szczęsna - 20.11.2020

Współczesne multimetry cyfrowe
Informuję, że zajęcia warsztatowe na temat: 

„Współczesne multimetry cyfrowe” zostały uruchomione.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to początek grudnia.Beata Szczęsna - 16.11.2020

Zajęcia warsztatowe: Podstawy "Systemu z"
Informuję, że zajęcia warsztatowe: 

Podstawy "Systemu z" zostały uruchomione,

planowany termin rozpoczęcia zajęć to koniec listopada.

Beata Szczęsna - 29.10.2020

Rekrutacja na zajęcia warsztatowe: „Współczesne multimetry cyfrowe”

Rekrutacja

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach  27.10.2020 r. - 03.11.2020 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na zajęcia warsztatowe  na temat „Współczesne multimetry cyfrowe”. Tematyka zajęć to: podstawowe i zaawansowane funkcje współczesnych multimetrów cyfrowych, zasady obsługi i ustawiania odpowiednich parametrów pomiarów różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, ciekawe metody pomiarowe oraz  podstawy programowania multimetrów i ich zdalnej obsługi poprzez sieć Internet stosowanej np. w ramach „Przemysłu 4.0”. 

Zajęcia będą się odbywały zdalnie w dogodnym dla Państwa terminie (na przykład po południu lub wieczorem). Przewiduję trzy 2,5 godzinne spotkania (10 godzin lekcyjnych = 7,5 godzin zegarowych), ale możemy też umówić się inaczej.

Dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A109, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja.

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Beata Szczęsna - 23.10.2020

Rekrutacja

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach  14.10.2020 r. - 23.10.2020 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na zajęcia warsztatowe: Podstawy "Systemu z".

Dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A109, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja.

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Zaproponowany kurs, pod wspólną nazwą „Zajęcia warsztatowe podstawy "Systemu z" dla studentów WEiI”, dotyczą obsługi i administracji komputerów mainframe firmy IBM, które stanowią podstawę funkcjonowania biznesowego banków, korporacji, agencji rządowych, dużych portów lotniczych, sieci hoteli i innych. Nasi absolwenci (w liczbie ponad 100+) po ukończeniu takich kursów pracują (za bardzo dobre pieniądze) w  administracji państwowej, w PKO BP, Pekao S.A., w Citi Handlowym, w mBanku, w IBM Polska (Warszawa, Wrocław, Katowice) i w wielu innych firmach (np. CapGemini, ZETO, Asseco, CA – czeska Praga, Nowy Styl - Krosno). Warto. Nawet jak nie będziecie pracować w tej branży, to poznacie inne spojrzenie na „przetwarzanie danych.

Beata Szczęsna - 13.10.2020

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie działania z projektu zostały wstrzymane do odwołania.

Beata Szczęsna - 30.03.2020

Harmonogram, Rekrutacja uzupełniająca

- Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych w języku angielskim dla studentów WEiI, grupa 3(05), prowadząca: mgr Izabela Kalandyk, 

 

  Daty zajęć 20 godz. lekcyjnych - Grupa I godziny zegarowe od do
1 18.12.2019 2 01:30 12.15 13.45
2 08.01.2020 2 01:30 12.15 13.45
3 15.01.2020 2 01:30 12.15 13.45
4 22.01.2020 2 01:30 12.15 13.45
5 05.02.2020 2 01:30 12.15 13.45
6 04.03.2020 2 01:30 12.15 13.45
7 11.03.2020 2 01:30 12.15 13.45
8 18.03.2020 2 01:30 12.15 13.45
9 25.03.2020 2 01:30 12.15 13.45
10 01.04.2020 2 01:30 12.15 13.45

 

 

- Zajęcia warsztatowe z komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia, prowadząca: mgr Henryk Wachta,

  Daty zajęć 30 godz. lekcyjnych - Grupa I godziny zegarowe od do
1 27.05.2019 2 01:30 17.30 19.00
2 03.06.2019 2 01:30 17.30 15.15
3 10.06.2019 2 01:30 17.30 14.30
4 17.06.2019 2 01:30 17.30 15.15
5 24.06.2019 2 01:30 17.30 14.30
6 01.07.2019 4 03:00 15:00 18:00
7 07.11.2019 2 01:30 16:00 17:30
8 14.11.2019 2 01:30 16:00 17:30
9 21.11.2019 3 02:15 16:00 18:15
10 28.11.2019 2 01:30 16:00 17:30
           

- Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych w języku angielskim dla studentów WEiI, grupa EF-DI- 4(07), prowadząca: mgr Małgorzata Jagiełło, pierwsze zajęcia w ramach projektu odbędą się w piątek (tj.22.11.2019 r.) o godz. 12.15.

- Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych w języku angielskim dla studentów WEiI, grupa EF-DI- 4(07), prowadząca: mgr Małgorzata Jagiełło, 

 

  Daty zajęć 20 godz. lekcyjnych - Grupa I godziny zegarowe od do
1 22.11.2019 2 01:30 12.15 13.45
2 25.11.2019 4 03:00 12.15 15.15
3 29.11.2019 3 02:15 12.15 14.30
4 02.12.2019 4 03:00 12.15 15.15
5 06.12.2019 3 02:15 12.15 14.30
6 09.12.2019 4 03:00 12.15 15.15

 

- Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych w języku angielskim dla studentów WEiI, grupa ET-DI- 4(07), prowadząca: mgr Helena Lach, J006

  Daty zajęć 20 godz. lekcyjnych - Grupa I - IV rok godziny zegarowe od do
1 2019-11-25 2 02:00 07:00 08:30
2 2019-11-28 3 03:00 15:30 17:45
3 2019-12-02 2 02:00 07:00 08:30
4 2019-12-03 4 04:00 15:30 18:30
5 2019-12-05 3 03:00 16:30 18:45
6 2019-12-09 2 02:00 07:00 08:30
7 2019-12-10 4 04:00 15:30 18:30

 

- Certyfikowane szkolenie: Wykorzystanie usług sieciowych Windows Server 2016 (4 rok)

  Bartosz Pawłowicz Certyfikowane szkolenie: Wykorzystanie usług sieciowych Windows Server 2016 1 grupa 30 godzin - suma 30 godzin     
  Daty zajęć 30 godz. lekcyjnych - Grupa I - IV rok EiT  godziny zegarowe od do
1 2019-11-22 4 3:00 15:00 18:00
2 2019-11-29 4 3:00 15:00 18:00
3 2019-12-03 6 4:30 14:00 18:30
4 2019-12-14 8 6:00 09:00 15:00
5 2019-12-15 8 6:00 09:00 15:00
  razem 30      

 

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 05.11.2019 r. - 13.11.2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A109, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja.

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

Ścieżki dla kierunku:

- automatyka i robotyka;
- elektrotechnika,
- elektronika i telekomunikacja,
- energetyka,
- informatyka.

Beata Szczęsna - 05.11.2019

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 25.10.2019 r. - 05.11.2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A109, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja.

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

Ścieżki dla kierunku:

- automatyka i robotyka;
- elektrotechnika,
- elektronika i telekomunikacja,
- energetyka,
- informatyka.

Beata Szczęsna - 25.10.2019

Rekrutacja do projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej"

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach 16.10.2019 r. - 23.10.2019 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A109, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja.

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

Ścieżki dla kierunku:

Beata Szczęsna - 16.10.2019