loga UE
strona główna

Dane kontaktowe

Wydziałowy Koordynator Projektu (od 15.10.2019r.)

dr Tomasz Masłowski
Budynek K, pokój K48
e-mail: tmaslowski@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator Projektu (do 14.10.2019r.)

dr Sławomir Wolski
Budynek L27, pokój L-27.111A
tel. (17) 865 19 88
e-mail: wolski@prz.edu.pl