loga UE
strona główna

Aktualności


Lista uprawnionych do refundacji kosztów zakwaterowania

Szanowni Studenci,

publikujemy listę studentów odbywających staż w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, uprawnionych do ubiegania się o refundację kosztów zakwaterowania w okresie odbywania stażu.

Zapoznajcie się ze szczególowymi zasadami refundacji kosztów wynajmu, które znajdują się w Załączniku nr 13 (Wytyczne dotyczące rozliczania kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu). Wszytskich obowiązuje górna granica refundacji kosztów okreslona w pliku https://power.prz.edu.pl/nj/assets/pliki/mps/wch/Rozeznanie_cen_wynajmu_mieszkan_2021.pdf

Załącznik:

refundacja_staze_2021.pdf

Joanna Wojturska - 15.05.2021

Wybór miejsc stażowych - 2021

Szanowni Studenci,
zakończył się etap zgłaszania przez pracodawców miejsc stażowych. Oferta staży jest podzielona pomiędzy kierunki studiów, zgodnie z deklaracjami jakie składali pracodawcy.
Teraz czas na Wasze decyzje. W dniach 30 kwietnia - 4 maja br. do godz. 9.00 należy zadeklarować, w której firmie chcecie odbyć staż. Deklaracje będziecie składać poprzez wpisanie w pliku w chmurze PRz wybranych przez siebie miejsc (możecie wskazać pięć miejsc stażowych, w kolejności od najbardziej pożądanego dla siebie). Linki do plików zostały przesłane na studenckie konta pocztowe.

Na podstawie Waszych deklaracji i kolejności na liście rankingowej zostaną rozdzielone dostępne miejsca stażowe. Przydzielone miejsce stażowe zostanie oznaczone kolorem niebieskim przy nazwisku studenta w pliku w chmurze PRz.

Joanna Wojturska - 30.04.2021

Refundacja kosztów wynajmu - 2021

Szanowni Studenci,

osoby odbywające staż w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania są uprawnione do ubiegania się o refundację kosztów zakwaterowania w okresie odbywania stażu. W związku z tym osoby te są zobowiązane do sporządzenia umowy najmu mieszkania (umowa między wynajmującym a stażystą) według wytycznych i wskazówek znajdujących się i opisanych w załączniku 12 - Wytyczne dotyczące kosztów rozliczenia zakwaterowania.

Wysokość refundacji zależy od rodzaju wynajmowanego lokum i jego lokalizacji i nie może przekroczyć średniej ceny najmu takiego lokum.

Zwracam uwagę na to, że żadne płatności gotówkowe za najem nie będą honorowane. Jedynym dowodem poniesienia kosztu jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto wynajmującego lub rachunek/faktura wystawiona przez wynajmującego.

Załącznik:

Rozeznanie_cen_wynajmu_mieszkan_2021.pdf

Joanna Wojturska - 27.04.2021

Spotkanie informacyjne - staże 2021

Szanowni Studenci

zapraszamy studentów III roku wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym na spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na płatne staże wakacyjne w ramach projektu „Nowa jakość –zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”.

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 na platformie MS Teams na kanale io1wdft

Zachęcamy do udziału

Joanna Wojturska - 11.03.2021

Badania lekarskie - sposób rejestracji i ich przeprowadzenia

Szanowni Studenci,
niektóre z firm wymagają dodatkowych badań lekarskich. W takim przypadku studenci zostają skierowani na określone badania, które muszą wykonać w Centrum Medycznym Medyk przy Al. Rejtana 53, 35-326
w Rzeszowie
(wtedy badania są bezpłatne) - skierowania na badania zostaną przesłane pocztą.

Studenci samodzielnie się rejestrują na badania, poprzez przesłanie skanu (lub zdjęcia) skierowania, na adres medycynapracy@medyk.rzeszow.pl - w tytule wiadomości należy wpisać STUDENT-STAŻ.
Potwierdzeniem rejestracji będzie wiadomość mailowa z ustalonym terminem, godziną i instrukcją dalszego postępowania.
Termin badań lekarskich wyznaczany jest tylko raz, jeżeli student nie zgłosi się w uzgodnionym terminie nie będzie wyznaczany żaden dodatkowy termin i badania nie zostaną przeprowadzone. W takim przypadku student będzie musiał wykonać badania na własny koszt.
Na badania należy stawić się "na czczo".

Joanna Wojturska - 17.06.2020

Wolne miejsca stażowe 2020

Studenci III roku wszystkich kierunków WCh

wolne miejsca stażowe dla studentów czekają w: 3A Composites Mobility S.A., Adamed Pharma S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Żywice sp. z o.o., FIBRIS S.A, GAMRAT S.A., J.S. Hamilton Poland sp z o.o., JARS S.A, Marma Polskie Folie Sp. z o.o., O-I Poland S.A. , PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o., Przeworska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ZOZ w Nisku, Sensilab Polska Sp. z o.o., SICON Sp. z o.o., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,  SIEROSŁAWSKI GROUP, SPLAST sp. z o.o., SumiRiko Poland Sp. z o.o., Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny (Brzozów)

 „Brać, wybierać, decydować i niczego nie żałować!”

 Wynagrodzenie (2300 zł/miesiąc), refundacja kosztów zamieszkania i dojazdu na staż.

Można fajnie połączyć pracę z wakacyjnym pobytem w nowym miejscu.

Świetne firmy – zobaczcie czym się zajmują, zastanówcie się i jeżeli zdecydujecie się, to skontaktujcie się z Biurem Staży mailowo (staze_chemia@prz.edu.l) lub telefonicznie (17 865 1697).

Joanna Wojturska - 14.06.2020

Refundacja kosztów wynajmu

Szanowni Studenci,

osoby odbywające staż w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania są uprawnione do ubiegania się o refundację kosztów zakwaterowania w okresie odbywania stażu. W związku z tym osoby te są zobowiązane do sporządzenia umowy najmu mieszkania (umowa między wynajmującym a stażystą) według wytycznych i wskazówek znajdujących się i opisanych w załączniku 12 - Wytyczne dotyczące kosztów rozliczenia zakwaterowania. Przykładowa umowa najmu spełniająca zapisy znajduje się tutaj.

Wysokość refundacji zależy od rodzaju wynajmowanego lokum i jego lokalizacji i nie może przekroczyć średniej ceny najmu takiego lokum (szczegóły znajdują się tutaj).

Zwracam uwagę na to, że żadne płatności gotówkowe za najem nie będą honorowane. Jedynym dowodem poniesienia kosztu jest potwierdzenie dokonania przelewu na konto wynajmującego lub rachunek/faktura wystawiona przez wynajmującego.

 

Joanna Wojturska - 04.06.2020

Wybór miejsc stażowych 2020

Szanowni Studenci,

zakończył się etap zgłaszania przez pracodawców miejsc stażowych. Oferta staży jest podzielona pomiędzy kierunki studiów, zgodnie z deklaracjami jakie składali pracodawcy.

Teraz czas na Wasze decyzje. W dniach 5-8 czerwca br. należy zadeklarować, w której firmie chcecie odbyć staż. Deklaracje będziecie składać poprzez wpisanie w pliku w chmurze PRz wybranych przez siebie miejsc (możecie wskazać pięć miejsc stażowych, w kolejności od najbardziej pożądanego dla siebie). Link do pliku zostanie przesłany na studenckie konta pocztowe w dniu 5 czerwca br. Na podstawie Waszych deklaracji i kolejności na liście rankingowej zostaną rozdzielone dostępne miejsca stażowe.

Zwracam uwagę na to, że spośród miejsc dostępnych dla Was, niektóre zostały przydzielone decyzją pracodawcy, więc nie należy ich brać pod uwagę (w pliku zostały oznaczone jako zielone pola z nazwą firmy).

Przydzielone miejsce stażowe zostanie oznaczone kolorem niebieskim przy nazwisku studenta.

 

 

Joanna Wojturska - 31.05.2020

Dokumentacja stażowa - I część

Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o wypełnienie INTERAKTYWNYCH FORMULARZY NA STRONIE INTERNETOWEJ:
1. formularz rekrutacyjny (https://power.prz.edu.pl/nj/mps-konto-formularz)
2. formularz bilansu kompetencji (na wejściu do projektu) (https://power.prz.edu.pl/nj/mps-konto-bilans)

Po wypełnieniu formularzy należy wygenerować oba pliki, wydrukować i podpisać.
Dodatkowo należy pobrać plik z formularzem danych osobowych uczestnika projektu (zał.2 dla osoby niepracującej w momencie przystąpienia do projektu, pobrać z zakładki https://power.prz.edu.pl/nj/mps-konto-pliki), należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać (miejsca wrażliwe: wykształcenie - ponadgimnazjalne; adres e-mail  - inny niż poczta studencka).

Oryginały dokumentów proszę przesłać do Biura staży na adres:
mgr inż. Małgorzata Kowal
Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
w terminie do 8 maja 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Biurem Staży

Joanna Wojturska - 01.05.2020

Informacja w związku z zawieszeniem zajęć w Uczelni

Szanowni Studenci,

Rektor Politechniki Rzeszowskiej w trosce o bezpieczeństwo studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć dydaktycznych na Politechnice Rzeszowskiej w terminie od 11.03.2020.

W związku z tą decyzją czasowemu zawieszeniu ulegają również wszelkie działania w projekcie, w tym składanie dokumentów.

Biuro Staży pracuje w systemie pracy zdalnej, wszelkie informacje dotyczące projektu będą udzielane WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną: staze_chemia@prz.edu.pl

Joanna Wojturska - 12.03.2020

Spotkanie informacyjne - STAŻE 2020

Szanowni Studenci

zapraszamy studentów III roku wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym na spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na płatne staże wakacyjne w ramach projektu „Nowa jakość –zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali H-21.

Zachęcamy do udziału

Joanna Wojturska - 17.02.2020