loga UE
strona główna

Aktualności


Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 2020/21 - INFORMATYKA
Szanowni Państwo,

Informuję, że działanie: staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17, nie zostanie uruchomimy dla studentów z kierunku: - INFORMATYKA. Powodem jest zbyt mała liczba chętnych.

Beata Szczęsna - 16.06.2021

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ef, ee
Uprzejmie informuję, 
że mamy zgodę na uruchomianiu stażu na kierunku informatyka i elektrotechnika,
pomimo niespełnienia warunku 30% stażystów danego roku. Proszę o dostarczenie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2021 r.
przez następujące osoby: 160679, 160682, 160686, 160694, 160700, 146781, 160719, 160722,
160744,
161487,
160760,
160761,
160766,
160778,
148097,
160786,
160788,
160793,
160794,
160798,
160800,
160807,
160720,
160809,
158375.

Beata Szczęsna - 31.05.2021

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ET
Szanowni Państwo,

Informuję, że działanie: staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17, nie zostanie uruchomimy dla studentów z kierunku: - elektronika i telekomunikacja. Powodem jest zbyt mała liczba chętnych.

Beata Szczęsna - 13.05.2021

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 2020/21

Informuję, że „Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki” w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17,

zostanie uruchomiony dla studentów z kierunków:

- automatyka i robotyka;

- elektrotechnika;

- energetyka;

pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów (umowa). 

Prosimy o PILNE dostarczanie dokumentów do dziekanatu do pokoju A106.

 

Beata Szczęsna - 10.05.2021

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 2020/21

Szanowni Państwo,

Informuję, że rekrutacja do modułu stażowego została przedłużona do 10.05.2021 r.

Mogą skorzystać Państwo z oferty firmy, które znajdują się pod linkiem:


https://power.prz.edu.pl/nj/mps-oferta


Jest również mogą Państwo wskazać własną propozycję firmy, w której chcecie zrealizować staż.

Beata Szczęsna - 29.04.2021

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, 2020/21

Szanowni Państwo,

Od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. zapraszamy do rejestracji do programu stażowego

link do rejestracji: https://power.prz.edu.pl/nj/mps-rejestracja

rejestrację należy przeprowadzić niezależnie od wcześniejszych rejestracji w innych modułach projektu

po zarejestrowaniu należy dostarczyć do dziekanatu do pokoju A106 (w godzinach 7.15-15.15) następujące dokumenty:

Załącznik 1 - formularza rekrutacyjnego;
Załącznik 2 - formularza danych osobowych uczestnika projektu (osoba niepracująca w momencie przystąpienia do projektu);
Załącznik 3 - oświadczenie uczestnika projektu;
Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań;
Załącznik 5 - bilansu kompetencji początkowy.

Beata Szczęsna - 16.04.2021

Rekrutacja na zajęcia

Szanowni Studenci,

Informujemy, że w dniach  23.11.2020 r. - 03.12.2020 r. odbędzie się rekrutacja do projektu "Nowa Jakość" na zajęcia:

 1. Współczesne multimetry cyfrowe - obsługa i pomiary dla elektryków,
 2. Wielowymiarowa analiza danych Oracle,
 3. Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii,
 4. Cyberbezpieczeństwo dla Przemysłu 4.0,
 5. Zajęcia warsztatowe z projektowania układów logicznych w FPGA,
 6. Zajęcia warsztatowe z komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia,
 7. Szkolenie certyfikowane pn. IJOS - Podstawy systemu operacyjnego JUNOS,
 8. Szkolenie certyfikowane pn. JIR – ruting dla średniozaawansowanych,
 9. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie firewall'em (PAN-EDU-201),
 10. Testy penetracyjne sieci, serwerów i aplikacji,
 11. Projektowanie obwodów drukowanych,
 12. Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne,
 13. Projektowanie CAD dla Elektroniki,
 14. Prowadzenie obliczeń inżynierskich MES,
 15. Ochrona odgromowa i przed przepięciami,
 16. Technologia automatyki budynkowej w WAGO-I/O-SYSTEM 750,
 17. Operatora drona VLOS,
 18. Operatora drona BVLOS,
 19. Wykorzystanie usług sieciowych Windows Server 2016,
 20. Instalacja, magazynowanie danych i obliczenia z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Server 2016,,
 21. Szkolenie Certyfikowane Konfiguracja urządzeń z systemem Windows,
 22. Tworzenia usług i systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji,
 23. Warsztaty projektowania mikrokomputerowych systemów mechatronicznych z zastosowaniem w Przemyśle 4.0,
 24. Programowanie aplikacji na platformę Android,
 25. Zajęcia warsztatowe narzędzia Platformy Nvidia Deep Learning,
 26. Podstawy Metody i narzędzia DTP,
 27. Programowanie interfejsów graficznych w Qt,
 28. Programowanie obiektowe w C++11, C++14, C++17 i strukturalne w C11,
 29. Warsztaty metod statystycznych w działach kontroli jakości,
 30. Modelowanie komputerowe układów wywarzania i przekształcania energii ze źródeł odnawialnych,
 31. Projektowanie ekologicznych źródeł energii elektrycznej,
 32. Wskaźnik OEE - podnoszenie efektywności wykorzystania parku maszynowego z zastosowaniem automatycznego gromadzenia danych,
 33. Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1
 34. System wizualizacyjny Wonderware InTouch, - tworzenie i serwisowanie aplikacji,
 35. Projektowania bezszczotkowych maszyn elektrycznych na potrzeby napędów elektrycznych i hybrydowych,
 36. Sterowania bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi przeznaczonymi do napędów elektrycznych i hybrydowych,
 37. Warsztaty analitycznych i numerycznych metod obliczania pól elektromagnetycznych,
 38. Projektowanie i budowa urządzeń elektronicznych dla studentów WEiI, 1gr/5os/20h,
 39. Zajęcia projektowe dokumentacje i prezentacje rozwiązań inżynierskich oraz technicznych w języku angielskim,
 40. Uwarunkowania organizacyjne, techniczne, prawne i zawodowe pracy zgodne z wytycznymi SEP,
 41. Metody sztucznej inteligencji w implementacjach sprzętowych i programowych IBM.

Dokumenty należy złożyć do dziekanatu, p.A106, Pani Beata Szczęsna, konieczna jest internetowa rejestracja. Adres strony do rekrutacji: https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-rejestracja

Należy złożyć załączniki do Regulaminu:

Beata Szczęsna - 20.11.2020

Staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, ee-di, en-di
Informuję, że działanie: staż wakacyjny dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17, nie zostanie uruchomimy dla studentów z kierunków: - elektrotechnika - energetyka. Powodem jest zbyt mała liczba chętnych.

Beata Szczęsna - 27.07.2020

Rekrutacja do programu stażowego: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej"
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w programie stażowym organizowanym w ramach projektu: 
„Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z209/17. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod linkiem: https://power.prz.edu.pl/nj/mps-rejestracja Po zarejestrowaniu proszę dostarczyć do dziekanatu
(w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju listownie) następujące dokumenty: Załącznik 1 - formularza rekrutacyjnego; Załącznik 2 - formularza danych osobowych uczestnika projektu; Załącznik 3 - oświadczenie uczestnika projektu; Załącznik 4 - oświadczenie o braku powiązań; Załącznik 5 - bilans kompetencji początkowy. Po dostarczeniu do dziekanatu załączników 1-5. Uwaga Aby program stażowy został uruchomiony musi być spełnione kryterium minimum 30% studentów
z danego rocznika. W związku z sytuacja epidemiologiczna, proszę uzyskać zapewnienie firmy,
że odbycie stażu będzie możliwe. Sami Państwo szukacie firmy, w której będziecie odbywać staż. Proponowana oferta firm znajduje się pod linkiem: Umowę w czterech egzemplarzach wysyłam na adres: 37-310 Sarzyna 483,
podpisane umowy przez Pana i firmę, wraz z programem stażu, proszę przesłać na adres: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, P106 ul. Wincentego Pola 2 35-959 Rzeszów

Beata Szczęsna - 16.06.2020

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie działania z projektu zostały wstrzymane do odwołania.

Beata Szczęsna - 30.03.2020