loga UE
strona główna

Aktualności


Rekrutacja na staże w roku akademickim 2020/2021 - WZ

Wszystkie informacje dotyczące rekatuacji na staże w roku akademickiem 2020/2021, listy rankingowe, itp. znajdują się w zespole na platformie MS Teams, pod linkiem: https://teams.microsoft.com

Maciej Chrzanowski - 29.04.2021

Wybór firm - lista

Dokument ukazujący wybór firm przez studentów do odbycia stażu w roku akademickim 2019/2020

Załącznik:

WZ_NJ_-_staz__e__wybo__r.pdf

Maciej Chrzanowski - 19.05.2020

Lista rankingowa studentów oraz firm (na dzień 25.04.2020)

Otrzymano 66 formularzy w wersji online (skany w formacie PDF), zc zego 35 z kierunku logistyka oraz 31 z kierunku zarządzanie. W pliku znajduje się lista rankingowa z punktacją (po numerze albumu) oraz lista firm, które przesłały skany formularzy rekrutacyjnych do projektu Nowa Jakość (stan na dzień 25.04.2020).

Załącznik:

Lista_WZ_NJ_v4.pdf

Maciej Chrzanowski - 25.04.2020

Rekrutacja na staże w roku 2020

Zapraszamy do uzupełnienia formularzy rekrutacyjnych na moduł stażowy. Link do rejestracji dostępny tutaj: https://power.prz.edu.pl/nj/mps-rejestracja

Po rejestracji Wasze konta zostaną aktywowane przez koordynatorów wydziałowych, zaś następnie ogłosimy termin zebrania dokumentacji rekrutacyjnej oraz wskazówki co do kolejnych kroków rekrutacji (zgodnie z regulaminem).

Maciej Chrzanowski - 02.03.2020

Decyzja w sprawie staży w roku 2019 dla kierunku LOGISTYKA

Decyzja w sprawie staży w roku 2019 dla kierunku LOGISTYKA

Załącznik:

logistyka_staze.pdf

Maciej Chrzanowski - 08.07.2019

Decyzja w sprawie staży w roku 2019 dla kierunku ZARZĄDZANIE

Decyzja Kierownika Projektu w sprawie staży na kierunku Zarządzanie.

Załącznik:

zarzadzanie_staze.pdf

Maciej Chrzanowski - 08.07.2019