Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WERObowiązki pracodawcy w czasie uczestnictwa w Projekcie Po WER


  Pracodawca jest odpowiedzialny za:

 1. realizację programu stażu;
 2. wyznaczenia Opiekuna stażu, który będzie miał m.in. następujące zadania:
  1. przygotowanie stanowiska pracy dla Stażysty;
  2. zapoznanie Stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym z regulaminem pracy;
  3. przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez Stażystę stanowiskiem;
  4. bieżące przydzielenie zadań do wykonania;
  5. udzielenie stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań;
  6. nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań;
  7. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy Stażysty;
  8. nadzorowanie wypełniania listy obecności i zatwierdzanie sprawozdań, które stanowią odpowiednio załączniki nr 14 i 15 do niniejszego Regulaminu;
  9. odbiór wykonanych prac;
  10. weryfikację zgodności przebiegu stażu z programem stażu
  11. wyrażenia opinii na temat postępów Stażysty w czasie odbywania Stażu (załącznik 16 do Regulaminu).
  niezwłoczne (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych) powiadomienie PRz o przerwaniu stażu przez Stażystę, jego nieusprawiedliwionej absencji lub naruszeniu zasad odbywania stażu określonych w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, mających znaczenie dla realizacji stażu w ramach Projektu;
 3. ochronę danych osobowych Stażysty;
 4. przygotowanie zaświadczenia o odbyciu stażu;
 5. inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji stażu.

Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój