Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa główna serwisu PO WERScenariusz uczestnictwa w Projekcie PO WER - Staże w Politechnice Rzeszowskiej

Krok 1. Utwórz indywidualne konto rejestracyjne

System dopuszcza do rejestracji jedynie użytkowników posiadających konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej dlatego jako login użyj adres email studenckiego konta pocztowego (123456@stud.prz.edu.pl). Utwórz hasło zawierające nie mniej niż 6 znaków.

Rejestracja

Krok 2. Weryfikacja zgłoszenia

Pracownik dziekanatu zweryfikuje Twoje dane i potwierdzi, że jesteś uprawniony do udziału w projekcie. Wiadomość o zatwierdzeniu danych otrzymasz na studenckie elektroniczne konto pocztowe.

Krok 3. Uzupełnij swoje dane rejestracyjne w formularzu rekrutacyjnym

Zaloguj się do systemu PO WER używając danych które zarejestrowałeś: adresu e-mail oraz hasła. Pobierz z poniższego linku Załącznik 1, wypełnij go, wydrukuj i podpisz dokument. Wypełniony i podpisany dokument złóż w Biurze projektu w określonym terminie. Dokument niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Krok 4. Oczekuj na wyniki rekrutacji

Informacje o wynikach rekrutacji otrzymasz drogą elektroniczną na studenckie elektroniczne konto pocztowe.

Krok 5. Złóż pełną dokumentację w Biurze projektu

Jeżeli otrzymałeś informację, że jesteś na liście studentów zakwalifikowanych do odbywania stażu to zaloguj się do systemu PO WER i weź udział w bilansie kompetencji tzn. wypełnij specjalnie opracowane kwestionariusze – skorzystaj z poniższego linku:

Opcja dostępna po zalogowaniu

dostępnym również z menu PO WER wydrukuj wersję papierową i podpisz dokument, którym jest załącznik 3:

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie wygenerowany raport z bilansu kompetencji, wydrukuj go i podpisz dokument.

Dodatkowo pobierz z poniższych linków: Załącznik 2 (formularz danych osobowych), Załącznik 3 (oświadczenie uczestnika Projektu), wypełnij je, wydrukuj i podpisz dokumenty.

Załącznik dostępny po zalogowaniu
Załącznik dostępny po zalogowaniu

Wypełniony i podpisany dokument złóż w Biurze projektu w określonym terminie.

Krok 6. Wybierz miejsce stażu

Wybór miejsca odbywania stażu odbywa się zgodnie z kolejnością na liście zakwalifikowanych do odbycia stażu, uszeregowanej od względem liczby punktów uzyskanych w rekrutacji do projektu. Sprawdź gdzie możesz odbyć staż - miejsca możliwych staży dostępne są tu http://power.prz.edu.pl/ps/index.php?akcja=pracodawcy.

Możesz wskazać Przedsiębiorstwo, w którym chciałbyś odbywać Staż, spoza listy dostępnej na stronie głównej serwisu PO WER, przy czym podstawą realizacji Stażu jest spełnianie przez Przedsiębiorstwo kryteriów rekrutacji dla pracodawców i zarejestrowanie się Przedsiębiorstwa http://power.prz.edu.pl/ps/index.php?akcja=rejestracja-pracodawca Szczegółowych informacji udzieli w tej sprawie Biuro projektu.

Wybierz miejsce odbywania stażu. Pobierz z poniższego linku Załącznik 4 (Oświadczenie o braku powiązań (zawodowych, osobistych, własnościowych) z jednostką przyjmującą na staż)

Załącznik dostępny po zalogowaniu

Krok 7. Dopełnij dodatkowych formalności

Jeżeli Pracodawca wybrany przez Ciebie wymaga badań lekarskich zgłoś się bo Biura Projektu po skierowanie. Badanie lekarskie wykonaj w miejscu wskazanym przez Biuro Projektu (nie poniesiesz wtedy żadnych kosztów). Zaświadczenie lekarskie przynieś do Biura Projektu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem stażu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować niedopuszczeniem do odbywania stażu:

Pracodawca, którego wybrałeś może zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną lub poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszelkie ustalenia w tych kwestiach będą przeprowadzane przez Biuro Projektu – zgłoś się by ustalić szczegóły.

Krok 8. Nabywasz status uczestniczki/uczestnika projektu

Warunkiem rozpoczęcia staży jest podpisanie umowy trójstronnej. Formalności będą procesowane przez Biuro Projektu – gdy umowa będzie gotowa, zostaniesz poproszony o jej podpisanie.

Krok 9. Rozpoczynasz staż


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój