Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Strefa Wydziału Budowy Maszyn i LotnictwaZajęcia w projekcie
"Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej"


ZADANIE 1. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych oraz komunikacyjnych (dotyczy szkolenia 3) studentów.

Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń obejmuje:

 1. Zastosowanie hybrydowych technologii szybkiego prototypowania.
 2. Szkolenie z zakresu współrzędnościowych optycznych systemów pomiarowych.
 3. Szkolenie z zarządzania projektami IPMA D.
 4. Projektowanie funkcjonalne 3D-CAD.
 5. Projektowanie hybrydowe 3D-CAD.
 6. Aplikacje przemysłowe z zastosowaniem Cax.

ZADANIE 2. DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W FORMIE PROJEKTOWEJ:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych

W ramach zadania założono następujące rodzaje działań:

 1. Projektowanie wzorów przemysłowych.
 2. Zastosowanie systemów CAD i RP w praktyce przemysłowej.
 3. Metodyka modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej.
 4. Inżynieria odwrotna z zastosowaniem współrzędnościowych technik pomiarowych.
 5. Zastosowanie MES (Metody Elementów Skończonych) w praktyce przemysłowej.
 6. Konstrukcja i technologia montażu przekładni mechanicznych stosowanych w przemyśle maszynowym.

ZADANIE 3. WIZYTY STUDYJNE

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych i w zakresie przedsiębiorczości poprzez dostęp do osób doświadczonych, specjalistów, prowadzących własną działalność, co zweryfikuje wiedzę nt. oczekiwań rynku pracy i obowiązujących obecnie standardów pracy.

Celem wizyt będą m.in.:

 • PZL-Świdnik S.A. - producent śmigłowców,
 • REMOG POLSKA Sp. z o.o.z Mielca -jest przedsiębiorstwem produkcyjnym wytwarzającym komponenty dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu lotniczego,
 • Przedsiębiorstwo SPLAST Sp. z o.o. z Krosna - Specjalizuje się w przetwórstwie metodą wtrysku technicznych tworzyw termoplastycznych dla klientów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, kosmetycznej oraz budowlanej,
 • Firma „SIEROSŁAWSCY” z Przecławia specjalizuje się w produkcji części dla motoryzacji oraz budownictwa.
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLISw Jasionce,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.
Długość trwania: sem. letni 2016/2017 sem. zimowy 2017/2018 x 6 grup x 12 osobowa x wyjazd 2-dniowy sem. letni 2016/2017 sem. zimowy 2017/2018 x 6 grup x 15 osobowa x wyjazd 1-dniowy

Grupa docelowa:


AD 1.1. ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH TECHNOLOGII SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie metod i narzędzi wykorzystywanych w hybrydowych technologiach addytywnych.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje z zakresu technik przyrostowych. W szkoleniu Studenci zapoznani zostaną z metodami projektowania skomplikowanych struktur podpierających. Głównym celem szkolenia jest nabycie unikatowej wiedzy z zakresu prototypowania wielkogabarytowego oraz prototypowania obiektów stosowanych w inżynierii medycznej.

Długość trwania: 1 edycja (sem. letni 2016/2017) x 1 grupa x 12 osobowa x 40 godz. (szkolenie wyjazdowe)

Grupa docelowa: Studenci sem. 8 na kierunku Mechatronika

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10871&format=html&C=2016


AD 1.2. SZKOLENIE Z ZAKRESU WSPÓŁRZEDNOŚCIOWYCH OPTYCZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie najnowocześniejszych współrzędnościowych optycznych metod pomiar wykorzystywanych w praktyce przemysłowej. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje z zakresu współrzędnościowych optycznych metod pomiaru. Tematyka szkolenia będzie poświecona m.in. robotyzacji i automatyzacji procesów pomiarowych.

Długość trwania: 1 edycja (sem. zimowy 2017/2018) x 1 grupa x 12 osobowa x 40 godz. (szkolenie wyjazdowe)

Grupa docelowa: Studenci sem. 7 na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10881 &format=html&C=2016


AD 1.3. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI IPMA D - 10 dni (IPMA 4-R-D) - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami wg IPMA, które pozwolą skutecznie zarządzać i realizować przedsięwzięcia, umożliwiając zdobycie przewagi na rynku pracy. Program szkolenia umożliwia przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji zarządzania projektami IPMA na poziomie D i podejście do egzaminu certyfikacyjnego. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje dwa certyfikaty: IPMA-D oraz IPMA-D R&D ważne przez okres 5 lat.
Zdanie tego egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu zarządzania projektami Project Management Associate (IPMA poziom D), który jest uznawany w 63 krajach świata.

Długość trwania: 1 edycja (sem. letni 2016/2017) x 1 grupa x 12 osobowa x szkolenie wyjazdowe 4 dni / szkolenie w Rzeszowie 5 dni (1 dzień tj. 8 godz. x 45 min)

Grupa docelowa: Studenci sem. 8 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10859 &format=html&C=2016


AD 1.4. PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNE 3D-CAD - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: Zdobycie umiejętności stosowania adaptacyjnych technik projektowania i wybranych narzędzi projektowania funkcjonalnego oraz umiejętności tworzenia dokumentacji technicznej komponentów i zespołów oraz prawidłowego i efektywnego posługiwania się programem Inventor. Program szkolenia ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez Autoryzowane Centrum Certyfikujące Autodesk.

Długość trwania: 5 edycji (sem. zimowy 2017/2018 x 2 grupy x 15 osobowa)

Grupa docelowa: Studenci sem. 9 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10860&format=html&C=2016


AD 1.5. PROJEKTOWANIE HYBRYDOWE 3D-CAD - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami modelowania, w tym modelowaniem powierzchniowym i hybrydowym. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z technikami modelowania CAD, które znajdują zastosowanie w projektowaniu maszyn. W ramach szkolenia studenci zostaną zapoznani z technikami modelowania powierzchniowego i hybrydowego środowisku CAD na przykładzie programu CATIA. Program szkolenia ma na celu przygotowanie uczestników do certyfikacji w ramach Certification Center.

Długość trwania: 5 edycji (sem. zimowy 2017/2018 x 2 grupa x 15 osobowa)

Grupa docelowa: Studenci sem. 9 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10867 &format=html&C=2016


AD 1.6. APLIKACJE PRZEMYSŁOWE Z ZASTOSOWANIEM CAX - szkolenie certyfikowane

CEL SZKOLENIA: AutoCAD obecnie jest to uniwersalne narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej. Szkolenie pozwala na gruntowne zapoznanie się z możliwościami programu oraz poszerzenie zagadnień z modelowania elementów części maszyn i urządzeń o zaawansowane techniki rysunkowe. Program szkolenia ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego przeprowadzonego przez Autoryzowane Centrum Certyfikujące Autodesk.

Długość trwania: 5 edycji (sem. letni 2016/2017 x 1 grupa x 15osobowa) (sem. zimowy 2017/2018 x 1 grupa x 15 osobowa)

Grupa docelowa: Studenci sem. 6 na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10856 &format=html&C=2016


AD 2.1. PROJEKTOWANIE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

CEL ZADANIA: W ramach zadania Studenci zostaną zapoznani z zasadami projektowania wzorów przemysłowych, do seryjnej produkcji, wyrobów użytku codziennego z różnych tworzyw: m.in. metalu, tworzyw sztucznych, zgodnie z zasadami ergonomii, wymogami techniki, potrzebami rynku, najnowszymi tendencjami i przemianami zachodzącymi we wzornictwie projektowanych wyrobów. W ramach zajęć praktycznych będą modelować oraz przeprowadzać analizy prototypów wzorów przemysłowych.

Długość trwania: 6 edycji (sem. letni 2016/2017 x 1 grupa x 15 osobowa x 30 godz.) (sem. zimowy 2017/2018 x 1 grupa x 15 osobowa)

Grupa docelowa: Studenci sem. 8 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10868&format=html&C=2016


AD 2.2. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CAD I RP W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

CEL ZADANIA: Systemy komputerowo wspomaganego projektowania (CAD) oraz przyrostowe technik wytwarzania (RP) pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie prototypu o geometrii, której wykonanie tradycyjnymi metodami obróbki ubytkowej byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe do wytworzenia. Na szczególna uwagę zasługują narzędzia projektowana funkcjonalnego, które znacznie usprawniają proces projektowania, a otrzymywana geometria jest wynikiem funkcji, jaką ma spełniać projektowany wyrób. W ramach zajęć Studenci będą mieli możliwość samodzielnego zamodelowania oraz wykonania (technikami RP) modeli wykorzystywanych w praktyce przemysłowej.

Długość trwania: 6 edycji (sem. letni 2016/2017 x 1 grupa x 15 osobowa x 45 godz.) (sem. zimowy 2017/2018 x 1 grupa x 15 osobowa)

Grupa docelowa: Studenci sem. 7 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10861 &format=html&C=2016


AD 2.3. METODYKA MODELOWANIA NA POTRZEBY INŻYNIERII REKONSTRUKCYJNEJ

CEL ZADANIA: W ramach zajęć projektowych Studenci zostaną zapoznani z metodyką modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej opartą na bazie danych pomiarowych pozyskiwanych z zastosowaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Zakres metodyki będzie obejmował procedury stosowane w procesie modelowania uzależnionym od rodzaju danych pomiarowych.

Długość trwania: 6 edycji (sem. letni 2016/2017 x 2 grupy x 15 osobowa x 30 godz.)

Grupa docelowa:Studenci sem. 8 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10863 &format=html&C=2016


AD 2.4. INŻYNIERIA ODWROTNA Z ZASTOSOWANIEM WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH TECHNIK POMIAROWYCH

CEL ZADANIA: Zajęcia praktyczne dla Studentów WBMiL mają na celu zapoznanie z metodami uzyskania trójwymiarowego modelu wirtualnego obiektu fizycznego (model 3D-CAD), a następnie przetworzenie go na dokumentację techniczną (2D). W ramach zajęć praktycznych do budowy modeli 3D-CAD zostaną zastosowane współrzędnościowe techniki pomiaru. Studenci zostaną zapoznani z praktycznymi metodami i narzędziami stosowanymi w inżynierii odwrotnej.

Długość trwania: 6 edycji (sem. letni 2016/2017 x 2 grupy x 7 osobowa x 30 godz.)

Grupa docelowa: Studenci sem. 8 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10869 &format=html&C=2016


AD 2.5. ZASTOSOWANIE MES (METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH) W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

CEL ZADANIA: W wyniku przeprowadzonych zajęć, z zakresu wykorzystania metody elementów skończonych (MES) w programie Abaqus, studenci zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnego przeprowadzania różnego typu analiz numerycznych. Poza umiejętnością obsługi programu Abaqus, przygotowaniem i przeprowadzeniem obliczeń, omówione zostaną także zagadnienia dotyczące właściwej oceny, prezentacji i interpretacji wyników. Przykłady omawiane w trakcie zajęć dotyczyć będą rzeczywistych elementów maszyn i rozwiązań funkcjonujących na rynku, co pozwoli na dokładną weryfikację otrzymanych rezultatów.

Długość trwania: 6 edycji (sem. zimowy 2017/2018 x 2 grupy x 15 osobowa x 30 godz.)

Grupa docelowa:Studenci sem. 9 na kierunku Mechatronika

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10872 &format=html&C=2016


AD 2.6. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA MONTAŻU PRZEKŁADNI MECHANICZNYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

CEL ZADANIA: Przekładnie mechaniczne stosowane są na szeroką skalę w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym itp. Znajomość konstrukcji, zasady działania, montażu przekładni mechanicznych jest ważnym aspektem wykształcenia kadry inżynierskiej. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączą dziedziny wiedzy takie, jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologię montażu, podstawy metrologii. Studenci w ramach tego zadania uzupełnią wiedzę z zasad konstrukcji przekładni mechanicznych, z którą zapoznają się na wykładach teoretycznych z podstaw konstrukcji maszyn. Głównym celem jest wykształcenie u studentów umiejętności projektowania przekładni pod kątem nie popełniania błędów konstrukcyjnych, technologicznych i montażowych. Na podstawie praktycznych zajęć z montażu będą mieć obraz złożoności i stopnia skomplikowania przekładni. Dzięki temu Student będzie mógł wyciągać wnioski dotyczące wyboru rozwiązania konstrukcyjnego w trakcie projektowania przekładni na części projektowej z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn.

Długość trwania: (sem. letni 2017/2018) x 10 grup x 16 osobowa x 12 godz.

Grupa docelowa: I stopień semestr 4 i 5 kierunki mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria materiałowa, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10857 &format=html&C=2016


AD 3.1. Nowe technologie, systemy automatyki i specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa (wyjazd 2-dniowy)

Grupa docelowa:Studenci sem. 9 kierunek Mechatronika, Studenci sem. 6 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Studenci sem. 6 kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, Studenci sem. 8 kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10878 &format=html&C=2016


AD 3.2.Zapoznanie się z działalnością Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce (wyjazd 1-dniowy)

Grupa docelowa:Studenci sem. 9 kierunek Mechatronika, Studenci sem. 6 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Studenci sem. 6 kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka, Studenci sem. 8 kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Studenci sem. 8 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produckji

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10873 &format=html&C=2016

AD 3.3.Produkcja śmigłowców i komponentów lotniczych (wyjazd 2-dniowy)

Grupa docelowa:Studenci sem.6,7 kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10858 &format=html&C=2016


AD 3.4.Produkcja podzespołów dla branży motoryzacyjnej, budowlanej i AGD (wyjazd 1-dniowy)

Grupa docelowa:Studenci sem.8 kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10870 &format=html&C=2016


AD 3.4.Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych (wyjazd 1-dniowy)

Grupa docelowa: Studenci sem.9 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Program zajęć:http://krk.prz.edu.pl/karta.pl?mk= 10862 &format=html&C=2016


Designed by (AR)

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój